We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

317 Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

Hoewel God groot gezag bezit,

is Hij principieel, rigoreus en trouw aan Zijn woord.

Dit toont dat de Schepper onbeledigbaar is

en Zijn gezag onoverkomelijk.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Hoewel Hij het machtigst is en Hij alles beheert,

hoewel Hij over alles regeert, schaadde Hij Zijn plan nooit.

Wanneer Hij macht uitoefent, is het naar Zijn principes,

Hij volgt Zijn plan en wat Hij zegt stap voor stap.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Alle dingen geregeerd door God

gehoorzamen de voorschriften,

waarmee Gods macht wordt gebruikt.

Niemand is vrij van de Scheppers plannen.

Niets kan de principes waarbij Zijn gezag regeert veranderen.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Door Gods gezag overkomt geluk de gezegenden.

Dat is wat God doet.

De vervloekten zijn gedoemd.

Niemand is vrijgesteld van Gods gezag,

of kan de wetten veranderen waarmee het wordt gerbruikt.

Gezag van God wordt niet gewijzigd door verandering.

Er kan niets veranderen aan de regels van zijn uitvoering.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Dat is hoe uniek de Schepper is.

Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het beeld van Gods toorn

Volgende:Gods wonderbare daden in het beheer van alle dingen

Gerelateerde media

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…