De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

298 Ik wil Gods vertrouweling zijn

1

O God! Mijn hart verlangt ernaar u te zien.

Hoewel ik uw gezicht niet kan zien,

bidt mijn hart en komt het de hele tijd nader tot u,

en word ik elke dag verlicht door uw woorden.

Ik weet dat uw woorden de waarheid zijn en zo kostbaar,

voor uw aangezicht leven is mijn grootste zegen.

Ik zie dat uw rechtvaardigheid en heiligheid zo beminnelijk zijn.

O God! Ik wil uw vertrouweling zijn.

2

O God! Alleen uw woorden kunnen me veranderen.

Uw woorden openbaren dat de mensheid zo diep verdorven,

arrogant en zelfgenoegzaam is, vol satanische gezindheden.

Wanneer ik uw rechtvaardigheid zie, buig ik me en aanbid ik u.

Het zijn uw oordeel en tuchtiging die me hebben gered.

Ik zal nooit meer naar satanische filosofieën leven.

Uw oordeel is een zegen, het is liefde.

Ik verwerf de waarheid en word vanuit de grond van mijn hart verliefd op u.

Refrein

O God! u bent het die me reinigt en redt,

ik die zo opstandig en verdorven ben.

Ik heb het geluk dat ik getuigenis kan afleggen en u heden kan dienen;

dit is uw geweldige genade en liefde.

Ik wil u oprecht liefhebben en uw vertrouweling zijn,

U eeuwig verheffen, getuigenis van u afleggen en u mijn hele leven dienen!

Vorige:Het leven is kostbaar

Volgende:Ik zal weer opstaan

Gerelateerde media

 • Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

  I Oh God! Hoewel ik honderden beproevingen doorstaan heb, en de dood in de ogen gekeken heb, stond het me toe U echt te kennen en ultieme redding te k…

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …