We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

30 Kijk wie getuigenis draagt voor God

Snelheid

30 Kijk wie getuigenis draagt voor God

Couplet 1

Almachtige God, ik hou van u.

Een loflied zing ik uit,

ik dans een vreugdedans voor u,

Almachtige God, elke dag.

Door Gods verheerlijking en genade

zijn we opgericht voor Zijn troon.

God overwint ons hart met Zijn woord,

aan God brengen wij lof.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 2

Vandaag kom ik voor God,

eet en drink Zijn woord en geniet ervan.

Ik aanvaard Zijn oordeel en word gereinigd,

blij om een menselijke gelijkenis te leven.

Gods oordeel is Zijn ware liefde,

beproeving is Zijn zegening.

God heeft me nieuw leven gegeven.

Ik zal God voor eeuwig prijzen.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 3

Gods woord heeft groot gezag,

het leidt ons door tegenspoed.

Het leidt en beschermt ons altijd,

we voelen dat God lieflijk is.

Ondanks beproevingen, stoppen we nooit

God alle dagen lief te hebben.

Ons geloof wordt in tegenspoed volmaakt.

We zien Gods wijsheid en macht.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 4

Gods liefde is te groot om te omschrijven.

Eeuwig zullen we God prijzen.

Eén van geest zijn we getuigen van God.

We voeren Zijn wil uit.

We vervullen onze plichten trouw

en betalen Gods liefde terug.

In Sion krijgt God glorie.

Vreugde vult ons hart.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God,

dat maakt dat ik zo dans.

Vorige:Het grootste geluk is God echt liefhebben

Volgende:Gods werk is waarlijk wonderbaar

Gerelateerde media