We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

9 Kom naar Sion met lofprijzing

1 Lofprijzing is naar Sion gekomen en Gods woonplaats is tevoorschijn gekomen. De glorieuze heilige naam wordt door alle mensen geprezen en verspreidt zich. Ah, Almachtige God! Het hoofd van het universum, Christus van de laatste dagen – Hij is de schijnende zon en is opgestegen over de majestueuze en prachtige berg Sion in het hele universum … Almachtige God! We juichen voor u; we dansen en zingen. U bent waarlijk onze Verlosser, de grote Koning van het universum!

2 U hebt een groep overwinnaars geschapen en Gods managementplan vervuld. Alle volkeren zullen naar deze berg stromen. Alle volkeren zullen voor de troon neerknielen! U bent de enige ware God en u verdient glorie en eer. Alle glorie, lof en gezag zij de troon! De bron van het leven stroomt vanuit de troon, en geeft Gods volk water en voedsel. Het leven verandert dagelijks; nieuw licht en openbaringen volgen ons, en bieden altijd nieuwe inzichten over God.

3 Zeker zijn van God door ervaringen; Zijn woorden verschijnen altijd, verschijnen aan degenen die gelijk hebben. We zijn inderdaad te gezegend! Elke dag staan we oog in oog met God, in alles kunnen we met God communiceren en in alles God de soevereiniteit geven. We overdenken zorgvuldig Gods woord, onze harten zijn kalm in God en daarom komen we voor God waar we Zijn licht ontvangen. In ons dagelijks leven, onze daden, woorden, gedachten en ideeën leven we in Gods woord en hebben we altijd onderscheidingsvermogen.

4 Gods woord gaat door het oog van een naald; de dingen die erin verborgen zijn, verschijnen onverwachts, het een na het ander. Gemeenschap met God kan niet worden uitgesteld; gedachten en ideeën worden door God blootgelegd. Op elk moment leven we voor de zetel van Christus waar we het oordeel ondergaan. Elk deel van ons lichaam blijft het bezit van Satan. Vandaag moet Gods tempel gereinigd worden om Zijn soevereiniteit te herstellen.

5 Om volledig Gods eigendom te zijn, moeten we een gevecht ondergaan op leven en dood. Alleen als ons oude zelf gekruisigd is, kan het opgestane leven van Christus soeverein heersen. Nu bereidt de Heilige Geest een aanval voor, in elke hoek om een gevecht om terugvordering te starten! Op voorwaarde dat we klaar zijn om onszelf te verloochenen en bereid zijn om met God samen te werken, zal God op elk moment ons innerlijk illumineren en zuiveren en opnieuw terugvorderen wat Satan heeft bezet, zodat we zo snel mogelijk door God compleet kunnen worden gemaakt. Verspil geen tijd en leef altijd in Gods woord. Laat je met de heiligen opbouwen, treed het koninkrijk binnen en ga met God de glorie binnen.

Naar ‘Hoofdstuk 1’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon

Volgende:God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Kijk wie getuigenis draagt voor God

  Couplet 1 Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit, ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag. Door Gods verheerlijking en…

 • Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

  I Oh God! Hoewel ik honderden beproevingen doorstaan heb, en de dood in de ogen gekeken heb, stond het me toe U echt te kennen en ultieme redding te k…

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…