159 De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen

I

God schiep alle dingen en zo doet Hij alle schepping

onder Zijn heerschappij komen en onderwerpen.

Hij regeert over alle dingen, ze beheersend in Zijn handen.


II

Levende dingen, bergen, rivieren en de mens, alles onder Zijn bestuur.

Dingen in de lucht en op aarde, allemaal onder Zijn heerschappij.

Alles moet zich onderwerpen, zonder een keuze.

Dit is Gods decreet en Zijn gezag.


III

God schiep alle dingen en zo doet Hij alle schepping

onder Zijn heerschappij komen en onderwerpen.

Alles wordt geregeerd door God. Hij rangschikt alle dingen,

telkens geklasseerd op soort en toegewezen door Gods wil.

Dingen in de lucht en op aarde, allemaal onder Zijn heerschappij.

Alles moet zich onderwerpen,

zonder een keuze. Dit is Gods decreet en Zijn gezag.


IV

Ongeacht hoe groots een ding is, nooit zal 't God kunnen overstijgen.

Alles dient de door God geschapen mensheid,

niemand tart God of stelt Hem eisen.

De mens, een schepsel van God, moet zijn plicht vervullen.

Hetzij de meester of heerser van alle dingen, hoe hoog zijn status,

hij blijft een klein mens onder Gods bestuur.

Een onbeduidend menselijk wezen,

een schepsel van God, zal nooit boven God staan.


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 158 Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen

Volgende: 160 Gods houding tegenover de mens

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek