244 Een nieuw mens worden om Gods hart te troosten

1 Wat ben ik diep verdorven door Satan; ik ben over alles wat ik heb arrogant geworden. Ik loop te koop met mijn werk en preken en vind mezelf geweldig. Ik ben te zelfgenoegzaam en vind mezelf te belangrijk! Ik lijk niet op een menselijk wezen. Al te laag ben ik, al te verachtelijk! Er kan geen greintje menselijkheid in mij worden aangetroffen. Als ik mezelf altijd vermom en voorwend oprecht te zijn, hoe zou u dan niet bedroefd kunnen zijn? U hebt mijn hart doorzien; wat uw woorden hebben geopenbaard, maakte mij beschaamd. Ik ben te beschaamd om uw aangezicht te zien, ik kan mijn pijn met moeite onder woorden brengen en mijn hart is gebroken. Al heel lang heb ik u gevolgd, maar ik heb niet om uw wil gegeven. Ik ben voorzien van teksten en doctrines, maar mijn gezindheid is niet veranderd. Uw woorden hebben alles duidelijk gemaakt; ik ben het die niet vol overgave zoekt.

2 Door het oordeel en de tuchtiging van uw woorden te ondergaan ben ik eindelijk ontwaakt. Niet langer kom ik tegen u in opstand; nooit meer zal het mij ontbreken aan een geweten. Om de mensheid te redden hebt u uzelf vernederd door vlees te worden. Ik ben smerig en laag, en wat voor eer heb ik? Door hoogmoed heb ik mijn menselijkheid en verstand verloren en ik ben het werkelijk niet waard om menselijk te worden genoemd. Uw woorden hebben een gevoelige snaar in mij geraakt, uw woorden hebben mij wakker geschud. Uw grote liefde heeft mijn hart overwonnen; nooit zal ik meer streven naar roem of voordeel. Het enige wat ik vraag is dat ik mijn plicht vervul om uw liefde te beantwoorden. Ik zal mijzelf voor u uitputten en een nieuw mens zijn, om uw hart te troosten. Ik zal de waarheid praktiseren, volgens uw woorden leven en het pad inslaan van het licht in het leven.

Vorige: 243 Gods redding van de mens is zo werkelijk

Volgende: 245 Besluit een eerlijk mens te zijn

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

7 Almachtige God regeert als koning

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek