We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

300 Wees onverschrokken op het pad van God liefhebben

1

Het hobbelige pad maakt mijn liefde voor God nog zuiverder.

Het oordeel en de loutering van Gods woorden zijn voortdurend mijn metgezel.

Gods rechtvaardigheid verbrandt me als een laaiend vuur.

Door pijnlijke loutering leer ik eindelijk mijzelf kennen,

en inzien dat Satan mij verdorven heeft zodat ik totaal niet meer op een mens gelijk.

Gods oordeel en tuchtiging zuiveren mijn verdorven gezindheid.

Door lijden oogst ik veel voordeel en leer ik te gehoorzamen.

2

Gods lieflijkheid kennen maakt dat ik nog meer aan Hem gehecht ben.

Mijn wens is om een goed getuigenis af te leggen voor God.

Ik heb gezien dat tuchtiging en oordeel de zegeningen van God zijn.

Men moet veel beproevingen ondergaan om de waarheid te verwerven en door God vervolmaakt te worden.

De luilak en de lafaard kunnen geen getuigenis afleggen voor God.

Ik wil zelfs nog meer lijden om door God gebruikt te kunnen worden.

Door vervolging en tegenslag te ondergaan wordt mijn hart, dat God liefheeft, meer vastberaden.

3

Christus van de laatste dagen brengt de weg van het eeuwig leven.

Gods oordeel en tuchtiging zijn ware liefde.

Door Gods oordeel te ondergaan ken ik eindelijk Gods rechtvaardigheid en heiligheid.

In mijn hart groeien eerbied voor en gehoorzaamheid aan God, en ik heb Zijn liefde ervaren.

Een strenger oordeel en strengere loutering brengen me zelfs nog meer voordeel.

Na ik immense pijn te hebben geleden, verwerf ik de waarheid en leef ik als een echt mens.

Ik bied mijn hele wezen aan om Gods liefde terug te betalen en ik zal Hem trouw zijn.

Refrein

Wees eensgezind met God en put je volledig uit voor God.

Heb God oprecht lief en volg Zijn wil.

Streef er altijd naar aan Gods eisen aan de mens te voldoen.

Met mijn absoluut vertrouwen ruk ik op naar het ware menselijk leven,

en succes spoort me aan om verder te gaan.

Vorige:Ik zal weer opstaan

Volgende:Lied over van God houden zonder spijt

Gerelateerde media