We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

539 Wijd je hart aan het uitvoeren van Gods wil

1 Ik wil je eraan herinneren dat je zelfs niet een beetje vaag kunt zijn over mijn woord, en elke onachtzaamheid is onaanvaardbaar. Je moet ernaar luisteren en het gehoorzamen, en de dingen aanpakken in overeenstemming met mijn intenties. Je moet altijd alert zijn en nooit een gezindheid hebben die arrogant en zelfingenomen is, en je moet altijd op mij vertrouwen om afstand te kunnen doen van de natuurlijke oude gezindheid die in je woont. Je moet altijd in staat zijn om voor mij de normale conditie te handhaven en een stabiele gezindheid te hebben. Je denken moet nuchter en helder zijn, en mag door geen enkele persoon, gebeurtenis of geen enkel ding worden beïnvloed of beheerst. Je moet altijd kalm zijn in mijn aanwezigheid en altijd een voortdurende nabijheid en gemeenschap met mij onderhouden. Je moet onverzettelijke moed tonen en standvastig staan in je getuigenis naar mij. Sta op en spreek om mijnentwil en vrees niet wat andere mensen zeggen. Richt je op het voldoen aan mijn intenties en zorg dat je niet door anderen wordt beheerst. Wat ik aan jou openbaar, moet worden gedaan in overeenstemming met mijn intenties en mag niet worden uitgesteld.

2 Ik ben je steun en je schild, en alles is in mijn handen, dus waar ben je bang voor? Is dat niet wat over-emotioneel? Je moet de emoties snel terzijde schuiven; ik houd geen rekening met emoties en ik oefen gerechtigheid uit. Heb vertrouwen! Heb vertrouwen! Ik ben jouw Almachtige. Dit is iets dat je je misschien wel realiseert, maar je moet nog altijd oppassen. In het belang van de kerk, mijn wil en mijn management, moet je volledig toegewijd zijn, en alle mysteriën beëindigingen zullen je duidelijk worden getoond. Er zullen geen verdere vertragingen zijn en de dagen lopen ten einde. Hoe kun je proberen om je leven sneller te laten rijpen? Hoe kun je jezelf snel nuttig voor mij maken? Hoe ga je ervoor zorgen dat mijn wil wordt uitgevoerd? Dit te kunnen doen, vereist een grondige overdenking en een diepere gemeenschap met mij. Vertrouw op mij, geloof in mij, wees nooit onzorgvuldig, en zorg dat je kunt handelen in overeenstemming met mijn leiding.

Naar ‘Hoofdstuk 9’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Beoefen de waarheid voor echte verandering

Volgende:Wijd jullie hele leven aan het doen van Gods wil

Gerelateerde media

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Het principe van het werk van de Heilige Geest

  I De Heilige Geest werkt niet eenzijdig en de mens kan niet alleen werken. De mens werkt zij aan zij met Gods Geest. Het wordt samen gedaan. De mens' …

 • God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt

  I Alles is onderling verbonden, van elkaar afhankelijk, en hierdoor blijft de omgeving behouden. Volgens dit principe overleeft 't en gaat het voort. …