125 Vastbesloten om God te volgen

1

Ik ben zo grondig door Satan verdorven dat ik bijna geen menselijke gelijkenis heb.

Door wat Gods woorden zo scherp openbaren, heb ik de laakbaarheid van mijn verdorvenheid gezien.

Arrogant en vol van satanische gezindheid ben ik het eigenlijk niet waard om in Gods aanschijn te leven.

Hoe zou ik zonder Gods genade en redding vandaag hier kunnen zijn?

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.


2

Mijn satanische natuur is zo diep geworteld dat ik regelmatig tegen God opsta.

Ik ben de marionet van mijn eigen vlees geworden, het is zo tragisch, zo erbarmelijk.

Ik neem het vaste besluit om de waarheid in praktijk te brengen, zodat ik echt bevrijd kan worden.

Als levend wezen zou ik boven het vlees uit moeten stijgen en mijn ware ik terugvinden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.


3

Gods woorden laten de weg voor het leven zien, nu weet ik hoe ik mens moet zijn.

Alleen door Satan en het vlees te verzaken en de waarheid te beoefenen heb ik enige menselijkheid.

Door mezelf uit te putten voor God en Hem te gehoorzamen heb ik Zijn zegeningen gezien.

Alleen het hart van God houdt het meest van de mensen, God is de lof van de mensheid waard.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.


4

Ik heb de strijd van de spirituele wereld duidelijk gezien, de incarnatie van God ontmaskert de mensen echt.

De Mensenzoon brengt waarheden tot uiting om de mensheid te redden en doorstaat enorme vernedering.

Ik heb gezien hoe oprecht Gods liefde is, hoe zou ik niet van Hem kunnen houden?

Ik verkrijg de waarheid en getuig voor God om Zijn liefde te beantwoorden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.


5

Alle methodes van het werk van God zijn er om de mens te reinigen en vervolmaken.

Mijn toekomst en mijn lot liggen volledig in Gods handen, ik geloof dat Hij rechtvaardig is.

Ik heb vastgesteld dat Christus de waarheid is, ik zal God volgen tot het bittere einde.

Op mijn leven beloof ik getuigenis te geven voor God, ik zal Hem absoluut niet verraden.

Het is het oordeel van God dat mij heeft gered, ik ben vastbesloten om God te volgen.

Vorige: 124 Volg God altijd

Volgende: 126 Volg Petrus’ voorbeeld en streef ernaar God lief te hebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek