De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

272 De toewijding van liefde

1

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U volgde de wil van de Vader en kwam naar deze wereld,

waarbij u het vlees aannam, de waarheid uitdrukte en oordeel bracht.

U bent rechtvaardig en majesteitelijk, en tolereert geen menselijke belediging.

U heeft alles geleden om de mensheid te redden, zonder een klacht te uiten.

Dag na dag, jaar na jaar,

heeft u zoveel laster, vervolging en ontberingen van de kant van de mensen van deze wereld verduurd.

In ziekte en pijn onderhoudt en bewatert u Gods uitverkorenen,

en werkt in ons waarheid en leven.

O God! Dit openbaart uw ware gevoelens.

Het is het offeren van uw leven, de manifestatie van al uw liefde.

Uw liefde is zo groot, de eerbiedwaardigheid van uw gezindheid kent haar gelijke niet.

Hoe zouden we niet vol vreugde dansen en uw lof zingen?

2

O Almachtige God! U bent zo eerbiedwaardig, zo goed en prachtig!

U wandelt tussen de kerken en brengt woorden tot uiting.

Uw woorden leiden ons door elke afzonderlijke dag,

en oordelen en reinigen onze verdorven gezindheden.

Door beproevingen en loutering zien we uw echte liefde.

Dag na dag, jaar na jaar,

verdraagt u ons verzet, onze opstandigheid, onze misvattingen en onze klachten.

Met onuitputtelijk geduld zorgt u voor onze behoeften.

We hebben de waarheid verworven en hadden nieuw leven.

O God! Door uw werk te ervaren, leren we uw liefde kennen.

We hebben uw liefde, genade, rechtvaardigheid en heiligheid gezien.

We zijn bereid onze harten aan u over te geven, om ons hele zelf op te offeren.

Het is de wens van ons hart u altijd lief te hebben en van u te getuigen.

Vorige:De liefde van Almachtige God is het meest zuiver

Volgende:O God, ik mis u

Gerelateerde media

 • De betekenis van Gods beheer van de mensheid

  I Het management van God is mensen te winnen die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem. Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan, ziet hem niet mee…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • God hoopt voor het ware geloof van de mens

  Ι God heeft altijd een strenge standaard voor de mens. Als je loyaliteit komt met voorwaarden, wil Hij je zogenaamde geloof echt niet. En God verfoei…