De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

57 God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

Snelheid

57 God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

In de laatste dagen is het een feit

dat 'het Woord vlees wordt'

Dat wordt bereikt door God.

I

Door Zijn feitelijke werk op aarde, zorgt God ervoor dat de mens Hem kent,

met Hem in verbintenis gaat en Zijn feitelijke daden ziet.

Hij doet de mens duidelijk zien dat Hij soms wel of geen

tekenen toont of wonderen verricht.

Dit hangt af van het tijdperk.

Dit toont dat God in staat is om tekenen en wonderen te laten zien,

maar Hij verandert Zijn werken afhankelijk van Zijn werk en het tijdperk.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

II

In de huidige fase van werk,

toont Hij geen tekenen of wonderen

die Hij deed in het tijdperk van Jezus,

omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was.

God doet dat werk nu niet.

En sommigen denken dat Hij het niet kan doen

of God niet is omdat Hij het niet doet.

Is dat niet juist een misvatting?

God is in staat om tekenen en wonderen te tonen,

maar Hij werkt in een ander tijdperk

en doet daarom dit soort werk niet.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk, de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

III

Oh, de mens leert God kennen door de manier waarop God werkt.

Deze kennis brengt in de mens het geloof in God, in Zijn werk en daden teweeg.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods werk wordt bereikt door woorden

Volgende:God is de heerser van het managementplan van zesduizend jaar

Gerelateerde media

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Gods focus is het hart van de mens

  I Wanneer men aanvaardt wat God toevertrouwt, heeft God een norm voor de mens, of iemands daden goed of slecht zijn, of men gehoorzaamt of Gods wil te…