1034 De essentie van Christus is liefde

Voor mensen is het wezen van Christus liefde; voor hen die Hem volgen, is het grenzeloze liefde. Als Hij geen liefde of genade bezat, zouden mensen Hem niet nog steeds volgen.

1 In het werk dat God voor de mensheid doet terwijl Hij in het vlees is, is Zijn duidelijkste en meest prominente essentie liefde; het is oneindige tolerantie. Als Zijn essentie niet liefde was, maar in plaats daarvan veel weghad van datgene wat je je voorstelt – dat God eenieder naar believen neer zou vellen en een ieder die Hij haatte zou straffen, vervloeken, oordelen en tuchtigen – dan zou Hij zo streng zijn! Jullie denken dat mensen, iedere keer dat Hij boos op ze is, van vrees zullen beven en niet voor Hem zullen kunnen staan … Dit is slechts één manier waarop Gods gezindheid wordt uitgedrukt. Uiteindelijk is Zijn doel nog steeds redding. Zijn liefde loopt als een rode draad door alle openbaringen van Zijn gezindheid.

2 terwijl Hij in het vlees werkt, is hetgeen God het meest aan mensen openbaart liefde. Wat is geduld? Geduld is medelijden hebben vanwege liefde vanbinnen. Het doel van geduld is mensen toch nog te redden. God is in staat medelijden met mensen te hebben, omdat Hij liefde heeft. Als ze vervuld van haat zouden zijn, dan zou hun houding niet zo zijn, dan zou hun uitdrukking niet zo zijn. Als God slechts haat en razernij voelde en alleen oordeel velde en tuchtigde, zonder daarin enige liefde, dan zou de situatie niet zo zijn zoals jullie deze nu zien en zouden jullie mensen door onheil worden getroffen. Zou Hij jullie voorzien van de waarheid? Als mensen vervloekt werden nadat ze getuchtigd en geoordeeld zijn, zou het helemaal met ze zijn gedaan. Hoe zou de mensheid van nu dan nog steeds bestaan?

3 Gods haat, toorn en rechtvaardigheid komen allemaal tot uitdrukking op basis van de redding van deze groep mensen. Deze gezindheid omvat ook liefde en barmhartigheid, plus enorm veel geduld. Deze haat draagt een gevoel met zich mee dat er geen andere keuze is, en sluit Gods grenzeloze zorg en verwachting voor de mensheid in! Gods haat is gericht tegen de verdorvenheid van de mensheid, tegen de opstandigheid en zonden van de mensheid; deze is eenzijdig en is op een fundament van liefde gestoeld. Alleen wanneer er liefde is, kan er haat zijn. Gods haat jegens de mens is anders dan Zijn haat jegens Satan, omdat God mensen redt en Hij Satan niet redt.

Naar ‘Gods ware liefde voor de mensheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1033 God houdt met verwondingen van de mens

Volgende: 1035 Alles wat God voor de mens doet, is oprecht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek