We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

291 Gods verhoging van Moabs afstammelingen

Snelheid

291 Gods verhoging van Moabs afstammelingen

Couplet 1

Jullie worden nu geoordeeld door God,

hoeveel zullen jullie aan het einde begrijpen?

Hoewel jullie status niet hoog is, zullen jullie zeggen

dat jullie nu verheven zijn door God.

Laag geboren, jullie hadden geen status.

En de status die jullie gegeven is,

komt volledig door Gods verheffing.

Dat is wat Hij jullie heeft gegeven.

Refrein

Vandaag kunnen jullie Gods training, oordeel, tuchtiging,

zuivering en vuur ontvangen.

Dit is allemaal een teken van Gods grote liefde,

en meer nog: van Zijn verheffing.

Couplet 2

Niemand werd voorheen door Gods woorden vervolmaakt,

niemand kreeg Zijn vuur, zuivering.

God spreekt om jullie te reinigen, om jullie opstand te tonen.

Dit is waarlijk Zijn verheffing.

Of ze nu nazaten zijn van David of Moab

het zijn schepsels met weinig te pochen.

Doe, als Gods schepsels, jullie plicht voor Hem.

Dat is de enige eis aan jullie.

Refrein

Vandaag kunnen jullie Gods training, oordeel, tuchtiging,

zuivering en vuur ontvangen.

Dit is allemaal een teken van Gods grote liefde,

en meer nog: van Zijn verheffing.

Vandaag kunnen jullie Gods training, oordeel, tuchtiging,

zuivering en vuur ontvangen.

Dit is allemaal een teken van Gods grote liefde,

en meer nog: van Zijn verheffing.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Is de eeuwenoude haat vergeten?

Volgende:Wie kan er om Gods wil geven?

Gerelateerde media

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen

  Couplet 1 Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog. Het is een weg met vele bochten en vele gaten. Hij zegt tegen ons: Hoe moeilijker het p…