We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

33 We loven en zingen voor God

Snelheid

33 We loven en zingen voor God

I

We horen Gods stem, keren naar Hem toe,

de voetstappen volgend van het Lam.

We eten en drinken bij het feestmaal van Christus

Gods woord, de hele dag door. We genieten van het water en de voeding

van Gods woord en onze geest krijgt nieuw leven.

De Heilige Geest verlicht ons om de waarheid te begrijpen

en we kennen de praktische God.

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

II

Het leven van het koninkrijk is rijk zonder weerga,

God Zelf behoedt en leidt ons.

We beoefenen de waarheid en doen onze plicht,

ons hart is vredig en in rust.

Satan afwerpen is zo bevrijdend, we kunnen nu leven voor God.

Dit alles is Gods verhoging en genade, wie is er meer gezegend dan wij?

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

III

Door beproevingen, loutering en oordeel,

onze verdorven gezindheid wordt gereinigd.

Gods rechtvaardige gezindheid kennende,

vrezen we God en mijden we kwaad in ons hart.

Door ontberingen en vervolging, Gods woorden leiden altijd de weg.

Ons geloof is nu voltooid, we getuigen van en zien Gods liefde.

 

We hebben Gods grote redding ontvangen,

we zingen liederen van lof voor God.

Lof aan Zijn rechtvaardige, heilige gezindheid,

waardig aan de lof van de mens.

Loof Zijn wijsheid en almachtigheid in Zijn werk,

Hij overwon en verkreeg een groep mensen.

Gods uitverkorenen houden van Hem en onderwerpen zich.

We vereren Hem tot in de eeuwigheid.

 

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

We loven en zingen voor God. We loven en zingen.

Vorige:Loof de overwinning van Almachtige God

Volgende:Lof voor Almachtige God zal nooit ophouden

Gerelateerde media

 • Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

  I God werd nederig vlees om de mensheid te redden, elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken, de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewatere…

 • Gods liefde wordt voor altijd verheerlijkt

  I Waar vraagt U om als u vernederingen ondergaat? Voor wie werkt U en voor wie zorgt U? Spoedend van hot naar her om Gods wil uit te voeren, denkt U a…

 • Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden

  I Om het kwade te vermijden, moet je God leren vrezen. Om ontzag te krijgen, moet je over God leren. Om over God te leren moet je Zijn woord beoefenen…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!