795 Hoe kan het dat Job God kon vereren?

Vers 1

Job had God nooit gezien

of Hem een les horen uiten, oh nee.

Maar voor God was zijn hart veel dierbaarder

dan die mensen die alleen op konden scheppen,

die spraken over offers brengen en diepzinnige theorieën;

zij hadden nooit de ware kennis van God,

en zij hadden nooit ware angst voor God.


Refrein

Hoe kan het dat Job God kon vereren?

Jobs hart was puur en niet verborgen voor God.

Zijn menselijkheid was eerlijk en goedhartig.

Job hield van gerechtigheid en het positieve.

Alleen een man als deze kon Gods weg volgen,

God vrezen en het kwaad mijden.

Dat was Job, ja, dat was Job!


Vers 2

Zo’n man kon Gods soevereiniteit zien;

hij kon Gods gezag en kracht zien.

Hij kon gehoorzaam zijn

aan Gods soevereiniteit en regelingen.

Alleen zo’n man kon Gods naam waarlijk loven,

want hij lette er nooit op of God hem zou zegenen,

of rampspoed over hem zou brengen.


Vers 3

Job wist dat de hand van God alles bepaalt,

en dat de zorgen van de mens een teken van dwaasheid zijn,

van onwetendheid en irrationaliteit,

van de twijfels van de mens over de soevereiniteit van God,

een teken van het niet vereren van God.

Dat wist Job en dat was precies wat God van hem verlangde.


Refrein

Hoe kan het dat Job God kon vereren?

Jobs hart was puur en niet verborgen voor God.

Zijn menselijkheid was eerlijk en goedhartig.

Job hield van gerechtigheid en het positieve.

Alleen een man als deze kon Gods weg volgen,

God vrezen en het kwaad mijden.


Brug

Job had het werk van God niet ervaren,

noch Zijn gezicht gezien, noch Zijn woord gehoord.

Zijn houding jegens God

was het gevolg van zijn menselijkheid en van zijn streven

die de mensen tegenwoordig niet bezitten.

Zo zei God: “Er is niemand op aarde

die eerlijker en perfecter is dan Job.”

Refrein

Hoe kan het dat Job God kon vereren?

Jobs hart was puur en niet verborgen voor God.


Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 794 Jobs rechtvaardige daden versloegen Satan

Volgende: 796 Alleen zij die God kennen, kunnen getuigenis voor Hem geven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek