We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

298 Hoe zou God niet verdrietig kunnen zijn?

Snelheid

298 Hoe zou God niet verdrietig kunnen zijn?

Vers 1

God heeft zoet en zuur, bitter en pikant geproefd,

elke smaak van de ervaring van de mens.

Hij komt in de wind, Hij gaat in de regen.

Hij heeft de vervolging van familie ervaren,

de pieken en de dalen van het leven,

de pijn van het afscheid van het lichaam.

God kwam naar de aarde,

maar in plaats van Hem te onthalen

vanwege de tegenspoed die Hij leed,

wees de mens Gods bedoelingen ‘hoffelijk’ af.

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Vers 2

Kan het zijn dat God alleen maar vlees werd

opdat het zo zou eindigen?

Waarom houdt de mens niet van God?

Waarom vindt Zijn liefde haat?

Kan het zijn dat God op deze manier moet lijden?

God kwam naar de aarde,

maar in plaats van Hem te onthalen

vanwege de tegenspoed die Hij leed,

wees de mens Gods bedoelingen ‘hoffelijk’ af.

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Vers 3

De mensen huilden tranen van medeleven

vanwege Gods tegenspoed op aarde.

Ze raasden om het onrecht van Zijn tegenslag.

Maar wie kent er echt Gods hart?

God kwam naar de aarde,

maar in plaats van Hem te onthalen

vanwege de tegenspoed die Hij leed,

wees de mens Gods bedoelingen ‘hoffelijk’ af.

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Vers 4

Wie kan de gevoelens van God waarnemen?

De mens voelde ooit diepe affectie voor God,

verlangde vaak naar Hem in zijn dromen.

Maar hoe kan de mens op aarde

Gods wil in de hemel begrijpen?

God kwam naar de aarde,

maar in plaats van Hem te onthalen

vanwege de tegenspoed die Hij leed,

wees de mens Gods bedoelingen ‘hoffelijk’ af.

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Hoe kon Hij niet gekwetst en bedroefd hierom zijn?

Naar ‘Hoofdstuk 31’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe moeilijk Gods werk is

Volgende:Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen

Gerelateerde media

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …