We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

259 Hoe te worden vervolmaakt

Snelheid

259 Hoe te worden vervolmaakt

Vers 1

Als je vervolmaakt wilt worden door God,

is zomaar rondrennen niet genoeg,

noch is jezelf inzetten voor God.

Je moet veel verwerven om vervolmaakt te worden door God.

Wanneer je lijdt, moet je in staat zijn

het vlees te vergeten, niet te klagen tot God.

Als God Zich verbergt, moet je Hem met geloof volgen,

je liefde behouden, zonder vermindering.

Refrein

Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God,

moet je al deze dingen bezitten:

de wil om te lijden, geloof en volharding,

gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk,

begrip van Zijn wil, en rekening houden met Zijn verdriet.

Elke loutering die je ervaart, vereist je geloof en liefde.

Vers 2

Ongeacht wat God doet, moet je Zijn ontwerp aanvaarden.

Vervloek je vlees voor je tegen Hem klaagt.

Stel God tevreden in beproeving,

zelfs als je huilt of verliest waar je van houdt.

Dit is ware liefde en geloof.

Ongeacht je gestalte moet je waar geloof bezitten,

de wil om te lijden en het vlees te verzaken.

Je moet bereid zijn tot het lijden van pijn en verlies

om aan Gods wil te voldoen.

Vers 3

Je moet spijt voelen binnen in je hart

dat je voorheen niet in staat was God tevreden te stellen.

Niets van dit kan ontbreken, dan vervolmaakt God je.

Als je deze dingen niet hebt, kun je niet vervolmaakt worden!

Refrein

Als je gebruikt en vervolmaakt wilt worden door God,

moet je al deze dingen bezitten:

de wil om te lijden, geloof en volharding,

gehoorzaamheid, ervaring van Gods werk,

begrip van Zijn wil, en rekening houden met Zijn verdriet.

Elke loutering die je ervaart, vereist je geloof en liefde.

Naar ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden

Volgende:Alles wat God doet is om de mens te vervolmaken en lief te hebben

Gerelateerde media

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Wat hebben jullie God teruggegeven

  I God is bij jullie gebleven gedurende vele seizoenen. Hij heeft lang met jullie geleefd. Hoeveel gemene daden zijn aan Hem ontglipt? Jullie woorden w…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!