We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

157 Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

Snelheid

157 Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

I

Kennis van God hangt niet af van ervaring, ook niet van verbeelding.

Dit mag nooit worden opgelegd aan God.

Want het maakt niet uit hoe rijk je verbeelding of ervaring is,

ze zijn beperkt, geen feit noch waarheid,

en het klopt niet met Gods echte, Zijn echte gezindheid,

en tegenstrijdig met Gods echte, Zijn echte wezen.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt,

veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, veranderen niet.

II

Kennis van God komt niet van aanschouwen, van objecten aanschouwen,

of van zaken ontleden, of van het begrijpen van andere mensen.

De kennis van God wordt niet verkregen op deze manier.

Kennis van God hangt niet af van ervaring of fantasie.

Ze zijn beperkt, ze zijn geen feit geen feit of waarheid.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet,

men zal God nooit begrijpen, vertrouwend op zijn verbeelding.

Het enige pad om God te leren kennen is:

aanvaard alles dat van Hem af komt, ervaar het stukje bij beetje.

III

Tot de dag dat verlichting, echt begrip,

van jou zal zijn, jouw beloning,

het resultaat van je samenwerking met God,

en je honger en dorst naar de waarheid.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet,

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, veranderen niet.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De ware belichaming van het gezag van de Schepper

Volgende:Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen

Gerelateerde media

 • Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

  I God werd vlees in de laatste dagen om het werk te doen dat Hij moest doen, om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij werkt persoonlijk onder …

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.