We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

184 De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

Snelheid

184 De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

De geïncarneerde God kan werk doen dat de mens niet kan,

omdat Zijn innerlijke wezen niet is zoals de mens.

De reden waarom Hij de mens kan redden is omdat

Zijn identiteit anders is dan die van de mens.

I

De geïncarneerde God lijkt op de mens maar belangrijker dan wie dan ook.

Want Hij kan het werk doen dat de Geest van God niet kan,

en dus getuigenis geven voor God en de mens verwerven.

Hoewel Hij dus normaal, gewoon vlees is,

maken Zijn bijdrage en betekenis voor de mens

Hem heel waardevol voor de hele mensheid.

En Zijn echte waarde en belang zijn enorm.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

II

Dit vlees kan Satan niet rechtstreeks vernietigen,

maar Zijn werk kan de mens overwinnen en Satan verslaan,

en Satan volledig aan Hem onderwerpen.

Door dit vlees verslaat God Satan en redt de mens.

Hij vernietigt Satan niet rechtstreeks,

maar wordt vlees om de verdorven mens te overwinnen.

Zodoende kan Hij beter getuigenis geven voor Zichzelf,

en is beter in staat de verdorven mens te redden.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

III

Het verslaan van Satan door de geïncarneerde God

is overtuigender, getuigt beter

dan de rechtstreekse vernietiging van Satan

die de Geest van God zou kunnen doen.

God in het vlees is beter in staat

de mens te helpen om de Schepper echt te kennen,

en kan beter getuigenis geven voor God Zelf,

beter getuigen onder de schepsels.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Alleen Almachtige God kan de mens redden

Volgende:Christus drukt alles wat de Geest is uit

Gerelateerde media