We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

703 Gods oordeel onthult Zijn rechtvaardigheid en heiligheid

1 Wat ik nu zeg is dat het oordelen over de zonden en de onrechtvaardigheid van de mensen erop neerkomt, dat de opstandigheid van de mensen vervloekt wordt. Hun bedrog en oneerlijkheid, hun woorden en daden, over alles wat niet in overeenstemming is met Zijn wil zal geoordeeld worden, en de opstandigheid van de mensen wordt als zondig veroordeeld. Hij spreekt volgens de principes van het oordeel, en Hij openbaart Zijn rechtvaardige gezindheid door hun onrechtvaardigheid te oordelen, hun opstandigheid te vervloeken en al hun lelijke gezichten bloot te leggen. Heiligheid vertegenwoordigt Zijn rechtvaardige gezindheid; Zijn heiligheid is eigenlijk Zijn rechtvaardige gezindheid.

2 Door dit oordeel hebben jullie kunnen zien dat God de rechtvaardige God is, dat God de heilige God is. Het is vanwege Zijn heiligheid en rechtvaardigheid dat Hij over jullie heeft geoordeeld en Zijn toorn op jullie heeft gericht. Omdat Hij Zijn rechtvaardige gezindheid kan openbaren wanneer Hij de opstandigheid van de mensheid ziet, en omdat Hij Zijn heiligheid kan openbaren als Hij de vuiligheid van de mensheid ziet, is dit voldoende om aan te tonen dat Hij God Zelf is, die heilig en smetteloos is, maar die ook geboren werd in een land van vuiligheid. Als Hij een mens was, die zichzelf samen met anderen zou bezoedelen en als Hij geen elementen van heiligheid en rechtvaardige gezindheid had, zou Hij niet bevoegd zijn de onrechtvaardigheid van de mensheid te oordelen of rechter te zijn over de mensheid. Hoe kan iemand het recht hebben over eenzelfde soort mens te oordelen, die net zo vuil is als hijzelf? De Enige die over de hele vuile mensheid kan oordelen is de heilige God Zelf.

Naar ‘Hoe de effecten worden bereikt van de tweede stap van het werk van de overwinning’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Jullie worden beschermd omdat jullie worden getuchtigd en geoordeeld

Volgende:De waarheid over Gods werk van het beheren van mensen

Gerelateerde media