132 Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Couplet 1

We wonen in dit vuile land

en worden diep vervolgd door de grote rode draak.

En we hebben er een haat voor ontwikkeld.

Het staat tussen ons en God,

verleidt hebzucht naar onze toekomstperspectieven.

We worden negatief en weerstaan God.

Het heeft ons bedrogen, verdorven en verwoest tot nu,

tot we Gods liefde niet meer kunnen terugbetalen met ons hart.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.


Couplet 2

We willen God liefhebben, maar ondanks onszelf zijn we machteloos.

We zijn allemaal slachtoffers.

Om deze reden haten we de rode draak vanuit het diepste,

en kunnen alleen wachten tot God het vernietigt.

We moeten ons hart richten op

het vervullen van Gods wil, van God houden.

Op dat pad moeten we gaan.

Het is hoe we ons leven moeten leven.

We moeten Gods wil als ons doel zien

en een leven vol betekenis en glans leven.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.


Couplet 3

Zo zullen we sterven zonder spijt,

met een hart vol voldoening en troost.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

en onze liefde voor Hem in verschillende rollen tonen.

Moge God ons stevige harten met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Vorige: 131 Ik geef mijn liefde aan God

Volgende: 133 Moge God onze geest weer bewegen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek