We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

132 Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Snelheid

132 Mogen wij Gods liefelijkheid kennen

Couplet 1

We wonen in dit vuile land

en worden diep vervolgd door de grote rode draak.

En we hebben er een haat voor ontwikkeld.

Het staat tussen ons en God,

verleidt hebzucht naar onze toekomstperspectieven.

We worden negatief en weerstaan God.

Het heeft ons bedrogen, verdorven en verwoest tot nu,

tot we Gods liefde niet meer kunnen

terugbetalen met ons hart.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Couplet 2

We willen God liefhebben,

maar ondanks onszelf zijn we machteloos.

We zijn allemaal slachtoffers.

Om deze reden haten we de rode draak vanuit het diepste,

en kunnen alleen wachten tot God het vernietigt.

We moeten ons hart richten op

het vervullen van Gods wil, van God houden.

Op dat pad moeten we gaan.

Het is hoe we ons leven moeten leven.

We moeten Gods wil als ons doel zien

en een leven leven vol betekenis en genialiteit.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Couplet 3

Zo zullen we sterven zonder spijt,

met een hart vol voldoening en troost,

met een hart vol voldoening en troost.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Moge God ons verlichten, dat we Zijn liefelijkheid kunnen kennen,

van God houden vanuit het diepste van ons hart,

onze liefde voor Hem tonen in verschillende rollen.

Moge God ons een stevig hart met liefde voor Hem schenken.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Dit is waar God op hoopt.

Vorige:Ik geef mijn liefde aan God

Volgende:Moge God onze geest weer bewegen

Gerelateerde media