De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

826 Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk

Snelheid

826 Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk

I

God werd vlees, gewoon een persoon,

een persoon die Gods werk en opdracht droeg.

Dit betekende dat Hij werk deed en dat Hij leed,

zoals normale personen niet zouden kunnen verdragen.

Zijn lijden toont de toewijding van God aan de mensheid,

staat voor Zijn vernedering, de prijs om de mens te redden,

om de mens van zonden te verlossen en deze fase te voltooien.

Het betekent dat God de mens zou verlossen van het kruis, van het kruis.

 

Het is een prijs betaald in bloed en in leven,

een prijs die geschapen wezens niet kunnen betalen.

Omdat Hij heeft wat God heeft en is, Gods essentie,

kan Hij dit soort werk en dit soort lijden verdragen.

Geen geschapen wezen kan doen wat Hij doet.

Dit is het werk van God, gedurende het Tijdperk van Genade,

een openbaring van Zijn gezindheid.

II

God werd opnieuw vlees in het Tijdperk van het Koninkrijk,

op dezelfde manier als de eerste keer dat Hij kwam.

Hij uit nog steeds Zijn woord en wat Hij heeft en is,

Hij doet Zijn werk zonder terughoudendheid.

Ook verdraagt en tolereert Hij

de ongehoorzaamheid en onwetendheid van de mens,

altijd Zijn gezindheid onthullend en tegelijkertijd Zijn wil tonend.

 

Dus van de schepping van de mensheid tot op dit moment,

zijn Gods wil en gezindheid, wat Hij heeft en is,

altijd toegankelijk geweest voor iedereen, nooit zijn ze bewust verborgen.

De realiteit is dat de mens niet geeft om wat God doet, om Gods wil.

En dus is dit de ware reden dat de mens niet veel weet over God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De mens kent God door het ervaren van Zijn woord

Volgende:Ken God door Zijn soevereiniteit over alle dingen

Gerelateerde media