1006 Alleen door God te kennen kan je Hem waarlijk aanbidden

1 Er is niemand die God werkelijk kent en ziet die Hem niet aanbidt, Hem niet vereert. Ze moeten allen neerbuigen en Hem aanbidden. Op dit moment, in de tijd van het werk van de geïncarneerde God, geldt dat hoe meer begrip mensen hebben van de essentie van Gods goddelijkheid, van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is, des te meer zij deze koesteren en Hem vereren. Over het algemeen betekent minder begrip meer onbezonnenheid en dat God als mens wordt behandeld. Als mensen God werkelijk kennen en Hem zien, zullen ze beven van angst. Waarom zei Johannes: “Hij die na mij komt is machtiger dan ik, wiens schoenen ik het niet waardig ben te dragen”? Hoewel het begrip in zijn hart niet erg diep was, wist hij dat God ontzagwekkend is.

2 Als mensen de essentie van Christus niet kennen en de gezindheid van God niet begrijpen, zijn ze niet in staat de praktische God werkelijk te aanbidden. Als mensen alleen maar de gewone en normale uiterlijke verschijning van Christus zien en Zijn essentie niet kennen, is het gemakkelijk voor hen Christus als een gewoon mens te behandelen. Ze kunnen een oneerbiedige houding tegenover Hem aannemen, Hem bedriegen, zich tegen Hem verzetten, Hem ongehoorzaam zijn en een oordeel over Hem vellen. Ze denken van zichzelf dat ze gelijk hebben en beschouwen Zijn woord en Zijn werk als iets onbeduidends, koesteren eigen opvattingen over God, veroordelen en lasteren Hem. Om deze problemen op te kunnen lossen dien je de essentie van Christus, de goddelijkheid van Christus, te kennen. Dit is het belangrijkste aspect van het kennen van God. Het is wat alle gelovigen moeten bereiken.

Naar ‘Hoe de geïncarneerde God leren kennen ’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1005 Twee principes die leiders en werkers moeten begrijpen

Volgende: 1007 Dit is een klassiek beeld van Satan

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

66 Tijd

IEen eenzame ziel is van ver gereisd,polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden,hard zwoegend, en een droom nastrevend.Geboren in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek