De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

956 Je eigen gedachten en perspectieven kennen is essentieel

Jezelf kennen is weten welke dingen er in je gedachten en standpunten zijn die tegen God ingaan, in het geheel niet verenigbaar zijn met de waarheid en de waarheid niet bezitten. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk de arrogantie, zelfingenomenheid, leugens en het bedrog van de mensen te weten te komen – dit zijn de verdorven gezindheden die makkelijk te herkennen zijn. Bovendien is iedereen behept met arrogantie en bedrieglijkheid, hoewel in verschillende mate. De gedachten en standpunten van mensen zijn echter niet makkelijk te kennen. Ze laten zich niet zo eenvoudig kennen als de gezindheden van de mensen. Het zijn diepgewortelde dingen. Wanneer je dus een beetje verandering in je eigen gedrag en uiterlijke manier van doen bereikt, zijn er nog steeds veel aspecten van je denken, opvattingen, standpunten en de opvoeding van traditionele cultuur die je hebt ontvangen, die tegen God zijn en die je nog niet hebt opgediept. Zulke dingen vormen de oorsprong van je verzet tegen God.

Naar ‘Alleen door je verkeerde opvattingen te kennen, kun je jezelf kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De basisprincipes van het oplossen van je natuur

Volgende:Hoe God veranderingen in de gezindheden van de mensen meet

Gerelateerde media

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect

  I Alles wat God gemaakt heeft, alles wat wel en niet kan bewegen, zoals vogels en vissen, planten, vee, insecten en wilde dieren, ze waren goed met Go…