960 Het kennen van je eigen natuur is essentieel voor een verandering van gezindheid

1 De sleutel tot het bereiken van een verandering in gezindheid, is het kennen van je eigen natuur, en dit moet gebeuren overeenkomstig de openbaringen van God. Alleen in Gods woord kun je je eigen afschuwelijke natuur kennen, Satans diverse vergiften in je eigen natuur herkennen, beseffen dat je dwaas en onwetend bent, en de zwakke en negatieve elementen in je natuur herkennen. Als deze volledig bekend zijn en je waarlijk in staat bent jezelf te haten en het vlees te verzaken, Gods woord consequent uit te voeren en de wil te hebben om je volkomen te onderwerpen aan het werk van de Heilige Geest en het woord van God, dan zul je je hebben begeven op het pad van Petrus. Zonder de genade van God, en zonder de verlichting en leiding van de Heilige Geest, zou het moeilijk zijn dit pad te volgen, omdat mensen de waarheid niet bezitten en zichzelf niet kunnen verraden.

2 Als de zelfkennis van mensen te oppervlakkig is, zullen ze het onmogelijk vinden om problemen op te lossen en zullen hun levensgezindheden gewoonweg niet veranderen. Het is noodzakelijk om jezelf grondig te kennen, wat betekent dat je je eigen natuur moet kennen, en moet weten welke elementen in die natuur zijn opgenomen, hoe ze ontstaan en waar ze vandaan komen. Ben je daarnaast werkelijk in staat deze dingen te haten? Heb je je eigen lelijke ziel en je boosaardige natuur gezien? Als je waarlijk in staat bent de waarheid over jezelf te zien, dan zul je een afkeer krijgen van jezelf. Als je een afkeer hebt van jezelf en dan Gods woord praktiseert, zul je in staat zijn het vlees te verzaken en de kracht hebben om zonder moeilijkheden de waarheid uit te voeren.

Naar ‘Jezelf kennen is voornamelijk de menselijke natuur kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 959 Het transformeren van je gezindheid begint met het begrijpen van je natuur

Volgende: 961 Begrijp je ware gesteldheden om jezelf te begrijpen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

94 God wil het ware hart van de mens

Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek