We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

479 De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Snelheid

479 De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God

Intro

God gebruikt mensen die anders lijken.

Ze lijken niet rationeel, hebben geen goede relaties.

Maar ze spreken niet achteloos. Ze spreken gepast.

En hun hart is altijd in stilte voor God.

Couplet 1

Zij die door God worden gebruikt

tonen geen liefde naar buiten en willen geen indruk maken.

Maar als zij spirituele dingen zeggen,

openen ze hun hart en voorzien ze iedereen

onbaatzuchtig van de verlichting

die ze hebben verkregen door echte ervaring voor God.

Zo tonen zij hun liefde voor God

en stellen ze Gods wil tevreden.

Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.

Couplet 2

Zij die door God worden gebruikt

zijn, als ze worden bespot en belasterd,

in staat niet te worden beheerst

door mensen of dingen van buitenaf,

en kunnen nog steeds stil zijn voor God.

Zulke personen hebben schijnbaar hun eigen unieke inzichten.

Ongeacht van wat anderen doen,

zal hun hart God nooit verlaten.

Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.

Couplet 3

Zij die door God worden gebruikt,

wanneer anderen achteloos vrolijk kletsen,

blijven zij kalm en bidden tot God.

Zoeken Zijn intenties of denken aan Zijn woord.

Ze denken er nooit aan hoe ze gepaste

relaties met anderen moeten onderhouden.

Zulke personen lijken er geen levensfilosofie op na te houden.

Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.

Brug

Gods maatstaf om de mens te gebruiken

is dat ze in staat zijn om hun hart naar Hem te keren,

en naar Zijn woord verlangen, en de waarheid zoeken.

Zulke personen kunnen verlicht zijn

en het werk van de Heilige Geest verkrijgen.

Refrein

Ze zijn onschuldig, levendig en beminnelijk,

maar hebben een zekere kalmte.

Dit is de gelijkenis van hen die worden gebruikt door God.

Naar ‘Het is heel belangrijk om te zorgen voor een goede relatie met God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe jullie stil moeten zijn voor God

Volgende:Als je je hart opent voor God

Gerelateerde media

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • De gevolgen van het oordeel vermijden

  I Begrijp jij wat oordeel is en wat waarheid? Zo ja, dan maant God je aan om je over te geven aan het oordeel. Anders verlies je de kans om door God g…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.