De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

269 Ik zal God tot in eeuwigheid liefhebben

1

O, God! Uw woorden roepen me tot u terug,

ik aanvaard dag en nacht training in uw koninkrijk.

De vele malen dat ik zwak en negatief was, hebben uw woorden me gekalmeerd en ondersteund.

De vele malen dat ik me liet verleiden, heeft u me op wonderbaarlijke wijze gered en geleid.

En de vele malen dat ik werd opgejaagd en vervolgd door de CCP (de Communistische Partij van China),

was het u die me grote kracht gaf en me heimelijk beschermde.

U leidde me door vele ontberingen en gevaren. U bleef bij me in lijden en tegenspoed.

Nu weet ik dat u van me hebt gehouden.

2

O, God! Door middel van het oordeel heb ik uw ware liefde gezien.

Ik heb gezien dat uw rechtvaardige gezindheid waarlijk zo mooi is.

De vele malen dat ik alleen maar voor status werkte, heeft u me gesnoeid en behandeld.

De vele malen dat ik arrogant en verwaand was, heeft u me gedisciplineerd en geslagen.

Door beproevingen en loutering heb ik geleerd u te gehoorzamen.

Nu ik opgroei in uw woord, leef ik een menselijke gelijkenis uit.

O, God, ik zal u eeuwig liefhebben. Of ik nu word gezegend of vervloekt,

ik zal uw soevereiniteit en ordening gehoorzamen.

Ik zal u mijn ware liefde schenken en u niet laten wachten.

Ik zal u mijn zuivere liefde geven en u van mijn liefde laten genieten.

Ik zal u al mijn liefde schenken en u mijn liefde laten verwerven.

Ik zal u eeuwig liefhebben. Ik wens u tevreden te stellen.

Vorige:Moge ik voor altijd met God zijn

Volgende:Gods liefde is zo echt

Gerelateerde media