De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

133 God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen

Snelheid

133 God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen

I

God hoopt dat wanneer jij de echte kant van Hem begrijpt,

je nog dichter bij Hem zal groeien;

jij zal Zijn liefde voor Zijn zorg voor de mens echt waarderen;

je zal je hart opgeven aan Hem, geen twijfel meer, geen verdenkingen over Hem.

Hij doet alles voor de mens, al doet Hij het stil,

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling,

of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde.

Is voor waar geloof en liefde.

II

Wanneer je hart Gods gezindheid echt kent

en je hebt een diepe waardering voor Zijn wezen,

zal je God aan je zijde voelen, je zal God aan je zijde voelen.

Dat is de waarheid!

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling,

of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde.

Is voor waar geloof en liefde.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Zolang je God niet verlaat

Volgende:Zij die God zal redden, staan voorop in Zijn hart

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

  I Als alle mensen compleet zijn gemaakt, en alle naties Christus’ koninkrijk zijn, zullen de zeven donderslagen klinken. Vandaag is een stap naar dat …

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  I God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de…