We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

328 De geboden van het nieuwe tijdperk zijn veelbetekenend

1. De betekenis van de geboden van het nieuwe tijdperk gaat diep. Ze geven aan dat God daadwerkelijk zal verschijnen op aarde, dat Hij de hele schepping op aarde zal onderwerpen en Zijn gehele glorie in het vlees zal openbaren. Verder geven ze aan dat de praktische God meer praktisch werk zal doen op aarde om al wat Hij heeft gekozen, te vervolmaken. Voorts zal God al zijn aardse werk volbrengen door middel van woorden en zijn decreet manifest maken dat ‘de geïncarneerde God geëerd zal worden als hoogst verhevene, en dat alle volkeren en naties zullen knielen om God te aanbidden, die groot is.’ Hoewel de mens de geboden van het nieuwe tijdperk moet onderhouden – dat is zijn plicht en het doel van zijn verrichtingen – is de betekenis van die geboden eigenlijk te diep om in enkele woorden uit te drukken. De geboden van het nieuwe tijdperk komen in de plaats van de wetten van het Oude Testament en de verordeningen van het Nieuwe Testament, zoals verkondigd door Jehova en Jezus. Dat is een dieper gaande les, en geen eenvoudige kwestie zoals je je kunt voorstellen.

2. De geboden van het nieuwe tijdperk hebben een aspect van praktische betekenis: Ze dienen als koppeling tussen het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. De geboden van het nieuwe tijdperk maken een eind aan alle gebruiken en verordeningen van de oude tijd, en maken eveneens een eind aan de gebruiken van het tijdperk van Jezus en die daarvoor. Ze leiden de mens naar de aanwezigheid van de meer praktische God en laten de mens het begin van Gods persoonlijke vervolmaking ontvangen, dat wil zeggen het begin van de weg naar vervolmaking. Daarom moeten jullie allemaal een juiste houding hebben ten opzichte van de geboden van het nieuwe tijdperk, en deze niet lichtzinnig volgen of minachten. De geboden van het nieuwe tijdperk benadrukken één punt: dat de mens vanaf nu de praktische God Zelf moet aanbidden, dat wil zeggen zich in meer praktische zin aan de essentie van de Geest moet onderwerpen. Ook benadrukken ze het principe dat God de mens als schuldig of rechtvaardig zal oordelen nadat Hij verschijnt als de zon van gerechtigheid.

Refrein: De geboden van het nieuwe tijdperk symboliseren dat God en de mensheid het rijk van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn binnengegaan en dat God, zoals Jehova werkzaam was onder de Israëlieten en Jezus onder de Joden, meer praktisch, uitgebreider en grootser werk zal doen op aarde.

Naar ‘Het onderhouden van de geboden en het praktiseren van de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wanneer God terugkeert naar Sion

Volgende:God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Gerelateerde media

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen

  I Zij die God dienen moeten Zijn dierbaren zijn, geliefd door God en trouw aan Hem zijn. Of je nu vooraan of achter and'ren staat, Gods vreugde kun je…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.