We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 19

Terwijl het werk van de Heilige Geest voortgaat, heeft God ons opnieuw binnengeleid in een nieuwe manier van werken van de Heilige Geest. Dat heeft er onvermijdelijk toe geleid dat sommige mij verkeerd hebben begrepen en klachten tegen mij hebben geuit. Sommigen hebben zich tegen mij verzet en tegenstand geboden en hebben mij grondig onderzocht. Ik wacht echter genadig op jullie berouw en verbetering. De verandering in de manier van werken van de Heilige Geest is God zelf die openlijk verschijnt. Mijn woorden zullen ongewijzigd blijven! Omdat jij het bent die ik red, zal ik je niet halverwege in de steek laten. Maar er zijn twijfels binnen in jullie en jullie willen met lege handen terugkeren. Sommigen van jullie gaan niet langer vooruit, terwijl anderen alleen maar wachten en toekijken. Weer anderen gaan passief met de situatie om, terwijl sommigen zich eenvoudigweg bezighouden met mimicry. Jullie hebben echt jullie harten verhard! Jij hebt wat ik tegen jullie heb gezegd genomen en dat veranderd in je eigen arrogantie en grootspraak. Denk hier verder over na – dit is niets anders dan woorden van genade en oordeel voor jullie. Wanneer de Heilige Geest ziet dat jullie werkelijk opstandig zijn, begint Hij onmiddellijk te spreken en te ontleden. Jullie moeten vrezen. Handel niet roekeloos of overhaast en wees niet ijdel, arrogant of eigenwijs! Jullie zouden je meer moeten richten op het in de praktijk brengen van mijn woorden en die uitleven waar je ook gaat, zodat deze je waarlijk van binnenuit mogen omvormen en zodat je mijn gezindheid mag krijgen. Alleen dergelijke resultaten zijn echt.

Om de kerk op te bouwen moet je een bepaalde gestalte hebben en met heel je hart en onophoudelijk streven, en ook het branden en de reiniging ontvangen van de Heilige Geest en een veranderd persoon worden. Onder zulke omstandigheden kan de kerk opgebouwd worden. Het werk van de Heilige Geest heeft er nu toe geleid dat jullie beginnen aan het opbouwen van de kerk. Als jullie je op dezelfde verwarde en trage manier blijven gedragen als jullie in het verleden deden, dan is er geen hoop voor jullie. Jullie moeten jezelf uitrusten met de gehele waarheid en geestelijke onderscheiding hebben en de perfecte weg gaan in overeenstemming met mijn wijsheid. Om de kerk op te bouwen moeten jullie in de geest van leven zijn en niet slechts oppervlakkig imiteren. Het groeiproces in jullie leven is hetzelfde proces als dat waarin jullie opgebouwd zijn. Maar let op dat zij die vertrouwen op geestelijke gaven, die spirituele zaken niet kunnen begrijpen of wie het ontbreekt aan praktisch inzicht niet opgebouwd kunnen worden, noch zij die niet in staat zijn om dicht bij mij te komen en altijd met mij te communiceren. Degenen die hun verstand in beslag laten nemen door opvattingen of leven volgens leerstellingen kunnen niet opgebouwd worden, noch degenen die zich laten leiden door emoties. Ongeacht hoe God je behandelt, je moet je helemaal aan Hem overgeven. Anders kun je niet opgebouwd worden. Degenen die opgeslokt worden door hun eigendunk, zelfingenomenheid, trots en tevredenheid en die ervan houden om neerbuigend te zijn en op te scheppen kunnen niet opgebouwd worden. Degenen die niet kunnen dienen in samenwerking met anderen kunnen niet opgebouwd worden. Degenen die geen geestelijke onderscheiding hebben en blindelings volgen achter wie ook maar leidt, kunnen niet opgebouwd worden. Degenen die mijn bedoelingen niet begrijpen en leven onder achterhaalde omstandigheden kunnen niet opgebouwd worden. Degenen die te traag zijn om nieuw licht te volgen en geen enkele visie als basis hebben, kunnen niet opgebouwd worden.

De kerk moet zonder uitstel opgebouwd worden; voor mij is deze kwestie een dringende aangelegenheid. Je moet beginnen met focussen op het positieve en je bij de stroom van de bouw aansluiten door jezelf met al je kracht te offeren. Anders zul je afgewezen worden. Je moet helemaal verzaken wat verzaakt moet worden en fatsoenlijk eten en drinken wat gegeten en gedronken moet worden. Je moet de werkelijkheid van mijn woord uitleven en je niet concentreren op oppervlakkige en onbelangrijke zaken. Vraag jezelf af in welke mate je mijn woord ter harte hebt genomen. In welke mate leef je mijn woord na? Je moet helder van geest blijven en afzien van overhaast handelen. Anders zal dit je eigen groei naar het leven slechts schaden en niet helpen. Je moet de waarheid begrijpen, weten hoe je die in de praktijk brengt en mijn woord werkelijk je leven laten worden. Daar gaat het om!

Nu de opbouw van de kerk een kritiek punt heeft bereikt, is Satan plannen aan het maken en zijn uiterste best aan het doen om haar te af te breken. Jullie moeten niet onachtzaam zijn, maar behoedzaam te werk gaan en de onderscheiding der geesten uitoefenen. Zonder dergelijke onderscheiding zullen jullie grote verliezen lijden. Dit is niet iets onbelangrijks. Je moet dit als iets heel belangrijks beschouwen. Satan is in staat om op een verraderlijke manier te verschijnen en te leuren met vervalsingen die sterk afwijken wat de kwaliteit van hun inhoud betreft. Mensen gedragen zich zo dom en onoplettend en het ontbreekt hen aan onderscheiding. Daardoor kunnen jullie niet te allen tijde helder van geest en rustig blijven. Jullie hart kan nergens gevonden worden. Dienstbaarheid is zowel een eer als een verlies. Het kan leiden tot zegen of tot ongeluk. Blijf stil in mijn aanwezigheid en leef volgens mijn woord en jullie zullen waarlijk oplettend blijven en de onderscheiding der geesten kunnen blijven uitoefenen. Als Satan komt, zullen jullie onmiddellijk in staat zijn om je tegen hem te weer te stellen en zullen zijn komst op te merken; jullie zullen een onbehagen in jullie geest voelen. Het huidige werk van Satan past zich aan naarmate de trends veranderen. Als mensen zich verward gedragen en niet oplettend zijn, zullen ze in gevangenschap blijven. Jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven en goed blijven opletten. Maak geen ruzie over je eigen winst en verlies, of maak berekeningen om er zelf beter van te worden. Probeer in plaats daarvan mijn wil te laten geschieden.

Dingen kunnen er hetzelfde uitzien, maar hun kwaliteit kan verschillen. Daarom moet je zowel mensen als geesten herkennen. Je moet onderscheiding uitoefenen en helder van geest blijven. Als het gif van Satan verschijnt, moet je het onmiddellijk kunnen herkennen; het kan niet ontsnappen aan het licht van Gods oordeel. Je moet er beter op letten dat je zorgvuldig luistert naar de stem van de Heilige Geest in jouw geest; je moet anderen niet blindelings achterna lopen of ten onrechte iets wat onwaar is, voor waar houden. Loop niet simpelweg achter iemand die de leiding neemt aan, opdat je geen groot verlies lijdt. Wat doet dat met je? Hebben jullie de gevolgen gevoeld? Je moet je niet zomaar bemoeien met een dienst of je eigen mening er in stoppen, anders zal ik je neerslaan. Nog erger, als je weigert te gehoorzamen en zegt en doet wat je wilt, zal ik je afsnijden! De kerk hoeft niet meer mensen bij elkaar te rapen; zij wil diegenen die God oprecht liefhebben en werkelijk leven volgens mijn woord. Je moet je bewust zijn van je eigen daadwerkelijke omstandigheden. Is het geen zelfbedrog als de armen zichzelf als rijk beschouwen? Om de kerk op te bouwen, moet je de Geest volgen. Ga niet verder door blindelings te handelen, maar blijf op je plek en vervul je eigen taak. Jullie moeten niet buiten je rol stappen, maar om het even welke functie die je kunt uitvoeren met al je kracht vervullen en dan zal mijn hart voldaan zijn. Het is niet zo dat jullie allemaal dezelfde taak zullen hebben. Het is eerder zo dat ieder van jullie zijn eigen rol moet spelen en jullie diensten moeten uitvoeren in samenspraak met anderen in de kerk. Jullie dienst mag niet afwijken in welke richting dan ook.

Vorige:Hoofdstuk 5

Volgende:Hoofdstuk 8

Gerelateerde media