285 Geen hart is beter dan dat van God

1

Nu ik ervoor heb gekozen God lief te hebben, gehoorzaam ik Hem, wat Hij ook van me afneemt.

Ondanks een beetje pijn uit ik geen klacht.

Met zijn verdorven gezindheid verdient de mens oordeel en tuchtiging.

Gods woord is de waarheid. Ik kan Gods wil niet verkeerd begrijpen.

Wanneer ik over mezelf nadenk, vind ik altijd te veel onzuiverheid.

Als ik niet strijd, kan ik niet worden vervolmaakt.

Hoewel de ontberingen op dit moment talrijk zijn, is het een eer van Gods liefde te genieten.

Door ontbering leer ik onderwerping. Geen hart is beter dan dat van God.


2

Nu ik dag en nacht met God ben, zie ik hoe beminnelijk God is.

Door de openbaring en het oordeel van Gods woorden zie ik de waarheid van mijn verdorvenheid.

Door Gods toetsing voel ik hoezeer ik in gebreke blijf.

Ik open mijn hart voor communicatie en begrijp de waarheid duidelijk.

Ik beef bij de gedachte Gods gezindheid te beledigen.

Ik waarschuw mezelf niet opnieuw te rebelleren en God meer pijn te bezorgen.

Hoewel ik ervoor kies God lief te hebben, is mijn liefde verwaterd met mijn eigen ideeën.

Ik moet ernaar streven een geest als die van Petrus te verwezenlijken.

Hoe God mijn liefde ook ontvangt,

mijn enige wens is Hem tevreden te stellen.

Hoewel de ontberingen op dit moment talrijk zijn, is het een eer van Gods liefde te genieten.

Door ontbering leer ik onderwerping. Geen hart is beter dan dat van God.

Vorige: 284 Alleen u kan mij redden

Volgende: 286 Ik kan niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

129 Gods nederigheid is zo lieftallig

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek