We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

151 Niemand kan Gods gezag en macht doorgronden

Snelheid

151 Niemand kan Gods gezag en macht doorgronden

Intro

Zodra Gods woord wordt uitgesproken, neemt Zijn gezag de leiding

en wat Hij heeft beloofd wordt stap voor stap waar.

Vers 1

Veranderingen beginnen in alles te ontstaan.

Dit zijn de wonderen van de hand van de Schepper.

Zoals wanneer de lente komt: gras wordt groen, bloemen bloeien,

knoppen gaan open en vogels zingen; alles wordt verjongd.

Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.

Vers 2

Wanneer God Zijn belofte nakomt, verjongen alle dingen tussen

hemel en aarde en veranderen volgens Zijn gedachten.

Wanneer Hij Zijn belofte maakt, dient alles haar vervulling.

Alle schepsels worden gearrangeerd onder Zijn heerschappij.

Elk schepsel speelt zijn eigen rol, heeft zijn eigen functie.

Dit openbaart Gods gezag.

Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.

Vers 3

Elk vertoon van gezag is een perfecte demonstratie

van de woorden die Hij heeft gesproken,

getoond aan alle mensen en dingen.

Alles wat bereikt wordt door Zijn gezag,

kent zijn weerga niet en is zonder gebreken.

Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.

Vers 4

Zijn gedachten, Zijn woorden, Zijn werk, Zijn gezag,

vormen allen een beeld, schitterend, zonder gelijke.

Voor alle geschapen wezens, kan de menselijke taal niet

duidelijk zijn waarde en belang uitleggen.

Brug

Het gezag waarmee God alle dingen bestuurt en de macht van God,

tonen alle dingen dat God altijd en overal aanwezig is.

Als je getuige bent geweest van de alomtegenwoordigheid

van het gezag en de macht van God

zul je zien dat God overal en altijd aanwezig is.

Refrein

Gods gezag en macht, onbeperkt door tijd,

door plaats, persoon en materie, of wat dan ook.

Zijn gezag en macht, onvoorstelbaar voor de mens,

en vindt dit moeilijk te doorgronden of volledig te begrijpen.

Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe God over alle dingen heerst

Volgende:Gods gezag is uniek

Gerelateerde media

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …