We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

171 Ik zal niet rusten voordat ik de waarheid verkrijg

Refrein

Ik verklaar dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Ik zal niet rusten voordat ik God ken!

Als ik het lijden dat ik moet dragen niet kan dragen, zal ik het nooit waard zijn menselijk te worden genoemd. Als ik Gods liefde niet terug kan betalen, zal ik me te beschaamd voelen om Hem te zien.

1

Het Woord dat in het vlees verschijnt, is God Zelf. Hij is de praktische God die geïncarneerd is in de laatste dagen.

Voordat de tijd begon, beschikte Hij tevoren mijn geboorte in de laatste dagen. Door mij te overwinnen en te redden, heeft God Zijn leven aan mij geschonken.

God heeft de zondige natuur van de mensheid geoordeeld. Hij heeft het afschuwelijke, boosaardige gelaat van de mensheid blootgelegd, dat toebehoort aan Satan.

Ik ben te schande gemaakt en kan nergens schuilen; ik sta diep beschaamd. Ik weet dat ik niet meer ben dan een handvol stof.

Niets heb ik nog waarop ik mij zou kunnen beroemen. Ik strek mijzelf uit op de grond; mijn hart is overwonnen.

2

Gods rechtvaardigheid en heiligheid brengen mijn ongehoorzaamheid aan het licht en ik veracht mijn eigen gemeenheid en achterbaksheid zelfs nog meer.

Gods leven is de waarheid. Mijn hart dorst naar de waarheid en ik streef ernaar vooruitgang te boeken.

Dat ik God ken inspireert me om het leven na te jagen. Leven volgens Zijn woorden is werkelijk een grote zegening.

Door Gods werk heb ik inzicht in mijzelf verkregen. Ik heb mijn diepe verdorvenheid gezien, en ook dat ik onwaardig ben om Hem te dienen.

Ik ben gretig om God te gehoorzamen, aan Hem te offeren en Hem in stilte lief te hebben. Ik voel me voldaan dat ik voor Hem getuigenis kan afleggen.

Vorige:Hoe zinvol is het de waarheid na te jagen!

Volgende:God is altijd aan het werk geweest. Waarom begrijp je dat nog steeds niet?

Gerelateerde media

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • Alleen God houdt het meest van de mens

  God wordt vlees in de laatste dagen om de mens te redden, want Hij houdt van hen. Gedreven door Zijn liefde, voert Hij het werk van vandaag uit. Het is gebouwd op liefde. God wordt vlees en verdraagt schande om de gecorrumpeerden te redden. Hij doorstaat zo’n pijn. Want opnieuw en opnieuw, toont Hij Zijn onmeetbare liefde. God wil geen enkele ziel verloren zien gaan. De mens geeft niet om hoe zijn toekomst zal zijn. De mens weet niet hoe hij zijn eigen leven moet koesteren. Maar God wel. Alleen Hij houdt van de mens. Oh ... oh ...

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…