De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

864 Hoe Gods gezindheid niet te beledigen

Couplet 1

In elke zin die God heeft gesproken

vind je Zijn gezindheid.

Dus overdenk Zijn woorden erg zorgvuldig,

jullie zullen er zeker baat bij hebben.

En ja, het wezen van God

is erg moeilijk om te bevatten,

maar jullie hebben vast allen een idee

over de gezindheid van God.

Refrein

God hoopt dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en laten zien

die Zijn gezindheid niet beledigen.

Dan zal Hij gerustgesteld zijn.

Couplet 2

Je moet leren God in je hart te houden,

Hem daar te allen tijde te houden.

Wanneer je handelt, doe dat dan naar Zijn woorden.

Zoek Zijn intentie in alle dingen.

Doe geen dingen die

Hem niet respecteren of te schande maken.

Houdt Hem niet in je achterhoofd

om later de leegte in je hart te vullen.

Voor-refrein

Als je dit doet beledig je Gods gezindheid.

Refrein

God hoopt dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en laten zien

die Zijn gezindheid niet beledigen.

Dan zal Hij gerustgesteld zijn.

Brug

Als je gedurende je hele leven nooit

godslasterende opmerkingen maakt, of over God klaagt,

en voldoet aan alles wat Hij van je heeft gevraagd,

en je onderwerpt aan Zijn woorden,

dan zul je met succes hebben vermeden

de bestuurlijke decreten te overtreden.

Refrein

God hoopt dat jullie meer van deze

dingen zullen doen en laten zien

die Zijn gezindheid niet beledigen.

Dan zal Hij gerustgesteld zijn.

Outro

In elke zin die God heeft gesproken vind je Zijn gezindheid.

Naar ‘Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Mensen van de laatste dagen hebben Gods toorn nooit gezien

Volgende:God loofde het berouw van de koning van Nineve

Gerelateerde media