De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

217 Gehoorzaam God in het vlees en wordt vervolmaakt

Snelheid

217 Gehoorzaam God in het vlees en wordt vervolmaakt

I

De vleesgeworden God wil diegenen naar Zijn hart winnen.

Leef niet in vaagheid, maar volg Zijn werk.

Maak je niet druk om ideeën over God in de hemel

en maak dingen voor God in het vlees niet moeilijk.

Zij die Hem gehoorzamen, gehoorzamen al Zijn plannen.

Zij die Hem gehoorzamen, luisteren naar Zijn woorden.

Zij geven er niet om wat God in de hemel doet, hoe Hij is,

zij geven hun hart aan God op aarde.

Zij plaatsen zichzelf volledig voor Hem.

Zij denken nooit aan hun eigen veiligheid.

Zij maken zich nooit druk om God in het vlees,

Zijn normaliteit en Zijn praktikaliteit.

Zij die God in het vlees gehoorzamen, kunnen vervolmaakt worden,

zij die in God in de hemel geloven, winnen niets.

Dit is omdat het God op aarde is, niet God in de hemel,

die beloftes en zegeningen schenkt aan mensen.

II

Het is oneerlijk om God in de hemel te verheerlijken

en God op aarde te zien als een standaard persoon.

God in de hemel is groots, wijs en nooit gezien.

Die God die je je voorstelt, bestaat helemaal niet.

God op aarde is standaard en onbeduidend,

Hij is heel gewoon, zonder wereldschokkende daden,

en Hij heeft geen uitzonderlijke geest.

Hij werkt, spreekt op een praktische manier.

Ook al spreekt Hij niet door donder te gebruiken,

roept Hij de wind niet op en beveelt Hij de regen niet,

Hij is de incarnatie van God in de hemel,

en Hij is werkelijk onder de mensen.

Zij die God in het vlees gehoorzamen, kunnen vervolmaakt worden,

zij die in God in de hemel geloven, winnen niets.

Dit is omdat het God op aarde is, niet God in de hemel,

die beloftes en zegeningen schenkt aan mensen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De komst van de Mensenzoon ontmaskert alle mensen

Volgende:Gods is afgedaald te midden van een groep van overwinnaars

Gerelateerde media