We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

657 Zij die Gods werk waarlijk gehoorzamen, kunnen door Hem worden gewonnen

1 Het dragen van een klinkende getuigenis voor God heeft voornamelijk te maken met of je een goed begrip van de praktische God hebt of niet en of je al dan niet in staat bent om te gehoorzamen aan deze persoon die niet alleen gewoon, maar normaal is en deze zelfs te gehoorzamen tot de dood. Als je werkelijk een getuigenis voor God draagt door deze gehoorzaamheid, betekent dit dat je door God bent gewonnen. In staat zijn om gehoorzaam te zijn tot aan de dood en verschoond te zijn van klachten ten overstaan van Hem, geen oordelen te vellen, niet te lasteren, geen opvattingen te hebben en geen andere bedoelingen te hebben − op deze manier zal God aan glorie winnen. Gehoorzaamheid aan een gewoon persoon op wie door de mens wordt neergekeken en in staat zijn om tot de dood te gehoorzamen zonder enige opvattingen − dan spreek je van een ware getuigenis.

2 De werkelijkheid, welke God de mensen vereist om binnen te gaan, houdt in dat je in staat bent om Zijn woorden te gehoorzamen, in staat bent om Zijn woorden in praktijk te brengen, in staat bent om voor de werkelijke God te buigen en je eigen verdorvenheid te kennen, in staat bent om je hart te openen voor Hem en uiteindelijk door Hem gewonnen te worden door Zijn woorden. God krijgt glorie wanneer deze woorden je overwinnen en jou volledig gehoorzaam aan Hem maken; hierdoor brengt Hij Satan schade toe en volbrengt Hij Zijn werk. Wanneer je geen enkele opvattingen hebt ten aanzien van de werkelijkheid van de vleesgeworden God, dat wil zeggen, als je standhoudt in deze beproeving, dan ben je een ware getuige.

3 Als de dag aanbreekt waarop je volledig begrip hebt van de praktische God en je kunt gehoorzamen tot de dood, zoals Petrus deed, dan zul je door God worden gewonnen en door Hem worden vervolmaakt. Het is vanwege Gods praktische kant dat alle mensen zich te midden van beproevingen bevinden; Zijn werk is praktisch, niet bovennatuurlijk. Door Zijn praktische woorden en Zijn praktische uitspraken zonder enige opvattingen volledig te begrijpen en in staat te zijn om oprecht van Hem te houden, des te praktischer is Zijn werk; hierdoor zal je door Hem worden gewonnen. De groep mensen die God zal winnen, zijn zij die God kennen, dat wil zeggen, diegenen die Zijn praktische kant kennen en nog meer, diegenen die het lukt aan Gods praktische werk te gehoorzamen.

Naar ‘Degenen die God waarlijk beminnen zijn diegenen die zich absoluut kunnen onderwerpen aan Zijn werkelijkheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Je kunt Gods wil niet teleurstellen

Volgende:God wil de mens redden van een leven in de hel

Gerelateerde media