790 Overwinnaars zijn zij die een klinkende getuigenis van God geven

Couplet 1

Geloof in God vereist gehoorzaamheid,

ervaring met Zijn werk.

Hij heeft zoveel gedaan.

Zijn werk is vervolmaking, loutering, tuchtiging,

niet wat men verwacht.

En waarvan ze genieten zijn Gods harde woorden.

Als God komt, moeten mensen genieten van Zijn toorn en majesteit.

Hoewel Zijn woorden hard zijn, redt en vervolmaakt Hij hen.

Als een schepsel hoort de mens zijn plicht te doen

en in loutering van God te getuigen.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.


Couplet 2

Overwinnaars zijn zij die getuigen,

vertrouwen houden en zich geheel wijden aan God,

zelfs onder de invloed van Satan,

zelfs wanneer Satan hen belegert, met duistere krachten.

Als je nog steeds een puur hart houdt,

en ware liefde voor God wat er ook gebeurt,

dan zal je getuigen, zal je getuigen van God,

en dan noemt God Zelf jou een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.


Couplet 3

Je standpunt is cruciaal bij je vervolmaking.

Twijfel niet aan Zijn werk, doe je plicht,

handhaaf wat God wil dat je beoefent,

onthoud Gods aansporingen,

ongeacht wat Hij doet,

vergeet het nooit en handhaaf je standpunt,

houd je getuigenis, loop in overwinning,

en God zal je vervolmaken tot een overwinnaar.

In elke beproeving moet de mens zijn getuigenis handhaven,

en een klinkende getuigenis geven van God.

Hoe God je ook loutert, houd vertrouwen in Hem,

verlies het vertrouwen nooit, doe wat je moet doen.

Dit is wat God vereist van de mens.

Geef je hart volledig terug aan Hem,

en wend je altijd naar Hem.

Dit is een overwinnaar.


Naar ‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 789 God heeft een groep overwinnaars compleet gemaakt in China

Volgende: 791 Satans wezen is wreed en slecht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

152 Gods gezag is uniek

Couplet 1Gods gezag is uniek; ’t is Zijn speciale essentie en uiting,dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen.Alleen de...

246 Niemand begrijpt Gods wil

IGod heeft Zijn werk gedaan onder jullie.Toch is er geen spoor van Gods tien procent.De tien procent gegeven door de goddelijke,door de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek