We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

512 Het pad naar de waarheid

Snelheid

512 Het pad naar de waarheid

Hoe zoek je de waarheid?

Je moet eerst bedenken hoe de waarheid relateert

aan mensen en dingen die je tegenkomt.

  

Als je Gods wil nastreeft zonder de waarheid te kennen,

is het vruchteloos en blind, het zal tot niets leiden.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je de waarheden herkennen in wat je tegenkomt.

  

Zoek bij elke ontmoeting in het woord van God,

naar de delen van de waarheid

die daarmee verband houden.

Kijk dan uit naar het juiste pad voor jou.

Het zal je helpen om de wil van God in alles te weten.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je de waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Doorzoek dan deze waarheden

en je zult de wil van God zien in alles wat je doet.

  

De waarheid zoeken en beoefenen

betekent niet het volgen van een doctrine of formule.

De waarheid is geen vergelijking of wet.

Het is leven en het leeft!

Het is de regel die de mens moet volgen,

iets dat je nodig hebt in je leven.

Dus pas deze gedachte bij al je ervaringen toe.

Dus pas deze gedachte toe bij al je ervaringen.

Als je de waarheid wilt zoeken en Gods wil begrijpen wilt,

moet je waarheden herkennen in wat je overkomen is.

Doorzoek dan deze waarheden

en je zult de wil van God zien in alles wat je doet.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe je de werkelijkheid van Gods woorden moet binnengaan

Volgende:Geef je hart aan God als je in Hem gelooft

Gerelateerde media

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • God redt degenen die God vereren en het kwaad vermijden

  I In de tijd van Noach, was de mens afgedwaald, enorm verdorven, en ze verloren de zegen van God, niet meer verzorgd door God, Zijn beloften verloren.…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…