598 Mensen brengen Gods woorden gewoon niet in praktijk

1 God heeft al Zijn woorden uitgesproken, maar de mensen zijn niet bijgebleven, ze zijn ver achterop geraakt, niet in staat om bij elke stap dichtbij te blijven, niet in staat om de voetstappen van het Lam nauwgezet te volgen. Waar ze zich aan hadden moeten houden, daar hebben ze zich niet aan gehouden; wat ze in praktijk hadden moeten brengen, hebben ze niet in praktijk gebracht; wat ze hadden moeten bidden, hebben ze niet gebeden; wat ze hadden moeten verwerpen, hebben ze niet verworpen. Ze hebben geen van deze dingen gedaan. Daarom is deze praat over naar het feestmaal leeg en heeft helemaal geen betekenis. Het bestaat alleen in de eigen verbeelding van de mens. Je zou kunnen zeggen dat tot op de dag van vandaag mensen hun plicht nog helemaal niet vervuld hebben. Alles hangt af van God die dingen Zelf doet en zegt, terwijl de rol van mensen echt te beperkt is geweest. Ze zijn allemaal nutteloos uitschot en ze weten niet hoe ze met God moeten samenwerken.

2 God heeft honderdduizenden woorden gesproken, maar mensen hebben ze helemaal niet in praktijk gebracht: het vlees verzaken, het loslaten van opvattingen, het beoefenen van gehoorzaamheid aan God bij alle dingen, het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen en inzicht verkrijgen, het geen plaats inruimen voor mensen in hun hart, het verwijderen van de idolen in hun hart, verzet tonen tegen eigen opvattingen die niet goed zijn, niet handelen naar hun emoties, dingen eerlijk doen zonder vooringenomenheid, meer nadenken over Gods belangen en hun invloed op anderen wanneer ze spreken, meer dingen doen die Gods werk ten goede komen, rekening houden met Gods huis in alles wat ze doen, hun emoties niet hun gedrag laten bepalen, negeren wat hun eigen lichaam behaagt, egoïstische oude opvattingen verwijderen, enzovoort.

3 Mensen begrijpen eigenlijk sommige dingen al die God van hen verlangt in al Zijn woorden, maar ze zijn gewoon niet bereid om ze in praktijk te brengen. Hoe kan God verder nog werken en hen in beweging brengen? Hoe kunnen rebellen in de ogen van God nog steeds het lef hebben om Gods woorden op te pakken en die te bewonderen? Hoe hebben ze het lef om Gods voedsel te eten? Waar is het geweten van de mens? Ze hebben niet de minste taken vervuld die ze gedaan zouden moeten hebben; dus praten over dat ze al het mogelijke doen is inhoudsloos. Zijn zij geen dromers? Je kunt niet over de werkelijkheid spreken zonder haar in praktijk te brengen. Dat is duidelijk!

Naar ‘Richt je meer op de realiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 597 Welke waarde heeft het koesteren van status?

Volgende: 599 God wacht altijd tot de mens bij Hem terugkomt

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek