We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

292 De mensen van het hemelse koninkrijk

Couplet 1

De Heer sprak: “Keer om, het hemels koninkrijk is nabij.”

God is hier in de laatste dagen, Zijn koninkrijk is onder ons.

Het hemels koninkrijk, Christus' koninkrijk, is verschenen op aarde.

Couplet 2

De wijze maagden horen Gods stem en komen voor Zijn troon.

We lezen Gods woord, aanvaarden waarheid,

zijn bij het feestmaal van het Lam.

Oordeel, openbaring van Zijn woord tonen mijn natuur.

Bedrieglijk en onmenselijk, ik ben niet geschikt voor Hem te leven.

Couplet 3

Christus' oordeel ondergaan, zuivert mijn verdorvenheid.

Ik ontbloot mijn hart voor God en er zijn geen obstakels.

Ik hou van God, doe mijn plicht goed, accepteer Zijn zoeken.

Mijn geloof is om de waarheid te verkrijgen,

een menselijke gelijkenis na te leven.

Refrein

De eerlijke mensen die God waarlijk liefhebben,

zijn de mensen van het hemelse koninkrijk.

Christus' koninkrijk is de hemel en het thuis van de eerlijke mens.

Ik hou van God, nu en voor altijd! Ik zal altijd van God houden!

Couplet 4

Plannen maken om je eigen zegen te krijgen, is slecht en schaamteloos.

Iemand die grootmoedig, fair en eervol van hart is, is eerlijk.

Ze zullen alles geven, zichzelf voor God gebruiken

om Zijn liefde terug te betalen.

Eerlijke mensen leven de waarheid en voelen waar berouw.

Brug

Ze leven naar Gods wil, geen klachten en geen spijt.

Ze leren God te vrezen, kwaad te mijden, en voor Hem te leven.

Door hun vervolging en hun beproevingen heen,

getuigen ze nog steeds van God om Hem te prijzen.

Refrein

De eerlijke mensen die God waarlijk liefhebben,

zijn de mensen van het hemelse koninkrijk.

Christus' koninkrijk is de hemel en het thuis van de eerlijke mens.

Ik hou van God, nu en voor altijd! Ik zal altijd van God houden!

Vorige:Zoeken naar vertrouwelingen

Volgende:Een klaaglied voor een tragische wereld

Gerelateerde media