We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

696 Petrus streefde altijd kennis van God na

Snelheid

696 Petrus streefde altijd kennis van God na

Vers 1

Toen Petrus Jezus pas net volgde,

dacht hij dat Jezus gezonden was door God.

Hij zag Hem als een apostel,

maar zag Hem niet als de Christus.

Petrus had de woorden van God ervaren

en had zichzelf aangepakt;

ook al had hij tegenspoed verduurd voor God,

Gods werk kende hij niet.

Vers 2

Na een periode van ervaring

zag Petrus in Jezus veel daden van God.

Hij zag Gods lieflijkheid en hij zag veel van God in Hem.

Hij besefte dat de woorden die Jezus sprak

niet van een mens konden komen,

en dat het werk dat Jezus deed

niet door een mens kon zijn gedaan.

Refrein

In Jezus’ woorden en daden

zag Petrus Gods wijsheid geopenbaard.

In Jezus’ woorden en daden was veel goddelijk werk te zien.

Vers 3

Door ervaring leerde Petrus veel meer kennen

dan alleen zichzelf.

Hij keek naar alles wat Jezus deed

en ontdekte veel nieuwe dingen:

Jezus had veel uitdrukkingen van de praktische God;

Jezus was meer dan een gewoon mens

in Zijn woorden, werken en daden,

en in de manier waarop Hij de kerken hoedde.

Brug

Petrus leerde van Jezus veel noodzakelijke dingen.

Voordat Jezus naar het kruis ging,

verkreeg Petrus kennis van Jezus,

wat leidde tot een levenslange trouw aan Hem.

Petrus werd gekruisigd, ondersteboven voor de Heer,

hij lijdde omwille van de Heer.

Refrein

In Jezus’ woorden en daden

zag Petrus Gods wijsheid geopenbaard.

In Jezus’ woorden en daden was veel goddelijk werk te zien.

In Jezus’ woorden en daden

zag Petrus Gods wijsheid geopenbaard.

In Jezus’ woorden en daden was veel goddelijk werk te zien.

Naar ‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God zal je alleen vervolmaken als je de weg van Petrus volgt

Volgende:Je moet de vastberadenheid en de moed hebben om te worden vervolmaakt

Gerelateerde media

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…