We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

280 Petrus uitingen van liefde voor God

Snelheid

280 Petrus uitingen van liefde voor God

I

Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen

maakte hem onrustig.

Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt,

zoekend hoe hij Gods hart tevreden kon stellen.

Zelfs in de kleinste dingen in Petrus leven,

moest hij van zichzelf Gods verlangen vervullen,

geen mildheid voor z'n oude gezindheid,

verplichte zichzelf dieper de waarheid in te gaan.

Of 't nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

II

Petrus beminde God op een niveau vereist door God.

Alleen zulke mensen kunnen een getuigenis hebben.

In zijn geloof, probeerde Petrus God tevreden te stellen in alles,

gehoorzamend al wat kwam van God,

zonder klagen, straf en oordeel aanvaardend,

beproeving, loutering en gemis in 't leven.

Niets daarvan kon z'n liefde voor God bewegen.

Is dat niet de ultieme liefde voor God?

Vervult dit niet de plicht van een schepsel van God?

Of 't nu tuchtiging, oordeel of beproeving is,

je kan gehoorzaamheid bereiken tot aan de dood.

En dit moet worden bereikt door een schepsel van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

Dit is de puurheid van de liefde van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Jobs houding jegens Gods zegeningen

Volgende:Het meest betekenisvolle leven

Gerelateerde media

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan

  I Voor zovele jaren hebben de gedachten van mensen waarop ze vertrouwden om te overleven, hun hart verdorven en hen lafaards gemaakt, verraderlijk en …

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.