We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

749 Petrus’ kennis van Jezus

1 Petrus volgde Jezus een aantal jaar en hij zag veel dingen in Jezus die mensen niet hebben. Elke beweging van Jezus fungeerde als voorbeeld voor hem in zijn leven en het waren vooral de preken van Jezus die gegraveerd werden in zijn hart. Hij was erg zorgzaam voor en toegewijd aan Jezus en hij klaagde nooit over Jezus. Daarom werd hij Jezus’ trouwe metgezel overal waar Hij heen ging. Petrus observeerde Jezus’ onderwijzingen, Zijn vriendelijke woorden, en wat Hij at, droeg, Zijn dagelijks leven en Zijn reizen. Hij volgde Jezus’ voorbeeld op elke mogelijke manier. Hij was geenszins zelfingenomen, maar wierp al zijn eerdere verouderde dingen af en volgde Jezus’ voorbeeld in woord en daad.

2 Het was op dat moment dat hij voelde dat de hemelen en aarde en alle dingen in de handen van de Almachtige waren en om deze reden had hij geen eigen wil meer maar trok lering uit alles wat Jezus was als zijn voorbeeld. Hij kon aan Zijn manier van leven zien dat Jezus niet zelfingenomen was in wat Hij deed, noch schepte Hij op over Zichzelf, maar in plaats daarvan, raakte Hij mensen met liefde. In verschillende situaties kon Petrus zien wat Jezus was. Dat is waarom alles in Jezus het onderwerp werd waarnaar Petrus zich modelleerde. In zijn ervaringen voelde hij Jezus’ lieflijkheid meer en meer.

3 Hij zei zoiets als: “Ik zocht naar de Almachtige in het universum en ik zag de wonderen van de hemelen en aarde en alle dingen en dus heb ik een intens gevoel over de lieflijkheid van de Almachtige. Maar ik had nooit oprechte liefde in mijn hart en ik zag de lieflijkheid van de Almachtige nog nooit met mijn eigen ogen. Vandaag, in de ogen van de Almachtige, ben ik door Hem bevoorrecht aangezien en ik heb eindelijk Gods liefelijkheid gevoeld en ik heb eindelijk ontdekt dat het er voor God niet om gaat om alle dingen te scheppen waardoor de mensheid van Hem gaat houden. In mijn dagelijks leven heb ik Zijn oneindige liefelijkheid gevonden; hoe zou het mogelijk zijn dat dit enkel voor de situatie van vandaag geldt?

Naar ‘Over het leven van Petrus’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Petrus concentreerde zich op het praktisch kennen van God

Volgende:Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • O mijn dierbare, wacht op me alstublieft

  I Boven de bomen klimt vredig de maan. Zoals mijn dierbare, bevallig en mooi. O mijn liefste, waar bent U? Mijn tranen rollen. Hoort U me huilen? U be…

 • De originele mensen waren levende wezens met een ziel

  I In het begin schiep God de mensheid. Hij schiep de voorouder van de mensheid, Adam, tastbaar, volledig gevormd en boordevol levenskracht. Adam heeft…

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…