36 Loof Gods terugkeer naar Sion

Couplet 1

Almachtige God is glorieus! In het vlees komt Hij naar het oosten.

He spreekt de waarheid, oordeelt de mens en Hij brengt het eeuwig leven.


Couplet 2

God woorden flitsen als bliksem. Ze flitsen naar het westen.

Mensen zien hoop in het duister, want God is op aarde gekomen.


Pre-refrein

Almachtige God heeft Zijn koninkrijk verkregen, Hij is op aarde gekomen.

Almachtige God heeft Zijn koninkrijk verkregen,

Hij heeft Zijn grote werk voltooid.


Refrein

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!


Couplet 3

Almachtige God is glorieus! Hij is majesteitelijk en rechtvaardig.

Gods woorden hebben veel kracht, ze zuiveren en redden Zijn mensen.


Couplet 4

God verslaat Satan met Zijn woorden, maakt een groep overwinnaars.

We knielen om God te vereren, verheffen onze stemmen.


Pre-refrein

Almachtige God heeft Zijn koninkrijk verkregen, Hij is op aarde gekomen.

Almachtige God heeft Zijn koninkrijk verkregen,

Hij heeft Zijn grote werk voltooid.


Refrein

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!


Bridge

Almachtige God is glorieus! Zijn woord regeert als koning op aarde.

Rampen verwoesten slechte mensen.

Met Gods woord wordt alles bereikt.


Bridge

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!

De wereld jubelt, mensen loven Hem en

hun stemmen klinken door het universum.

Hij verkreeg alle glorie. Loof God!

Hij is teruggekeerd naar Sion. Loof God!

Loof God! Loof God! Loof God!

Vorige: 34 Lof voor Almachtige God zal nooit ophouden

Volgende: 37 We kunnen niet stoppen met het zingen van liefdesliederen voor God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

94 God wil het ware hart van de mens

Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

7 Almachtige God regeert als koning

Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek