57 Het grootse werk van God is voltooid

Begeleiding: Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid.

1 Almachtige God is verschenen in het vlees en drukt waarheden uit om de mensheid te redden. We hebben de stem van de bruidegom gehoord, we zijn opgetild tot voor Gods aangezicht. Eindelijk wonen we het bruidsbanket van het Lam bij, nemen we deel aan de training van het koninkrijk. Het oordeel is met het huis van God begonnen, Zijn gezindheid is geheel geopenbaard. De waarheid van Gods woorden overwint ons, we vallen voor God neer en aanbidden Hem. Ons hart en onze geest zijn door Gods woorden geheel blootgelegd. Door Gods beproevingen en loutering is onze verdorven gezindheid gereinigd. Door Gods oordeel kunnen we Zijn rechtvaardigheid en heiligheid zien. Gods volk is gehoorzaam voor Hem en is trouw aan God tot in de dood. God heeft Satan grondig verslagen en zo een groep overwinnaars gevormd. Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt!

2 Almachtige God heeft het oordeel van de laatste dagen geopenbaard en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Alle denominaties lijden ernstige hongersnood, mensen worden gedwongen de ware weg te zoeken. De wijze maagden horen de stem van God en worden vóór de ramp voor Gods aangezicht verheven. Allen die Christus van de laatste dagen weigeren te aanvaarden, zullen in de ramp verzinken. God is almachtig en wijs in Zijn werk, Hij rangschikt alle mensen naar soort. Alle naties en volkeren komen naar het licht en onderwerpen zich voor Gods troon. De vooruitzichten voor het koninkrijk stralen onbeperkt en laten een gloedvol tafereel zien. De ramp zal de slechte mensheid wegvagen, waardoor Gods rechtvaardigheid en majesteit wordt geopenbaard. Ieder woord van God komt in vervulling, Gods woorden zullen alle dingen voltooien. Het koninkrijk van Christus is op aarde verschenen, God leeft aan de zijde van Zijn volk. Wij, die Christus van de laatste dagen volgen, getuigen voor het hele universum: Het grootse werk van God is voltooid, Hij heeft de volle glorie bereikt!

Vorige: 55 Sta op en dans voor God

Volgende: 58 Loof God voor het verkrijgen van glorie

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

122 Beproeving vergt geloof

IAls beproeving komt, kan de mens zwak zijn.Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen.Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over...

140 Gods liefde is het echtst

IHet overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding.Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid.Nu komen jullie oog in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek