536 De werkelijkheid komt alleen door het in praktijk brengen van Gods woorden

1 Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in jullie gezindheid te bewerkstelligen. Zijn doel is niet louter dat jullie Zijn werk en woord begrijpen en kennen, en het daarbij te laten. Mensen moeten alle aspecten van de waarheid in detail ervaren en zich er nog verder in gaan verdiepen. Ze moeten niet alleen passief tot zich nemen wat ze aangeboden krijgen, anders zijn ze niet veel meer dan klaplopers. Ze kennen Gods woord, maar leven er niet naar. Dergelijke mensen hebben de waarheid niet lief en gaan uiteindelijk ten onder. Met een stijl als Petrus in de jaren 90 kunnen en moeten jullie allemaal het woord van God in praktijk brengen, echt in jullie ervaringen opgaan en nog meer en dieper verlichting krijgen in jullie samenwerking met God. Zo maken jullie aanspraak op nog meer hulp in jullie leven.

2 Als jullie wel veel in Gods woord lezen maar alleen de betekenis van de tekst begrijpen en geen kennis uit de eerste hand van Gods woord hebben door praktische ervaringen, kennen jullie Gods woord niet echt. Gods woord is dan wat jou betreft niet levend, maar niets dan dode letters. En als je je alleen aan dode letters vastklampt, kun je de essentie van Gods woord niet vatten. Je zult dan evenmin Zijn wil begrijpen. Alleen wanneer je Zijn woord daadwerkelijk in je leven ervaart, zal de geestelijke betekenis van Gods woord zich aan je ontvouwen. Alleen door ervaring kun je de geestelijke betekenis van vele waarheden vatten. Alleen door ervaring kun je de verborgenheden van Gods woord ontsluiten.

3 Als je er niet naar leeft, dan maakt het niet uit hoe duidelijk Zijn woord is. Je houdt je dan alleen vast aan holle letters en leerstellingen, die voor jou godsdienstige regels zijn geworden. Deden de farizeeën dat ook niet? Geloven in God is in feite het proces dat jullie Zijn woord ervaren en door Hem gewonnen worden. Duidelijker gesteld: geloven in God is kennis en begrip van Zijn woord hebben, en Zijn woord ervaren en eruit leven. Dat is wat jullie geloof in God werkelijk betekent. Als jullie in God geloven en op het eeuwige leven hopen zonder naar het woord van God als iets ín jullie te willen leven, zijn jullie dwaas.

Naar ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 535 Wat een gelovige in God moet nastreven

Volgende: 537 Mis de kans en je zult eeuwig spijt hebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

33 We loven en zingen voor God

IWe horen Gods stem, keren naar Hem toe,de voetstappen volgend van het Lam.We eten en drinken bij het feestmaal van ChristusGods woord, de...

129 Gods nederigheid is zo lieftallig

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek