We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

974 Je moet de betekenis van je huidige lijden begrijpen

1 Tegenwoordig, hebben de meeste mensen die in God geloven nog niet het juiste pad betreden en hebben de waarheid nog niet begrepen. Ze voelen zich dus nog steeds leeg van binnen en lijden in het leven, en ze hebben niet de kracht om hun plichten te vervullen. Zo zijn Gods gelovigen voordat ze een visie in hun hart hebben. Zulke mensen hebben de waarheid niet gekregen en kennen God nog niet. Daarom voelen ze nog niet veel innerlijk genot. Jullie in het bijzonder hebben allemaal onder vervolging geleden en hebben moeilijkheden ondervonden bij het terugkeren naar huis. Jullie lijden, en jullie spelen ook met gedachten aan de dood en zijn niet meer bereid te leven. Dit zijn zwakheden van het vlees. Er zijn zelfs mensen die denken: in God geloven zou plezierig moeten zijn, maar geloven in God is tegenwoordig enorm frustrerend.

2 Het enige dat je weet is dat vleselijk genot beter is dan al het andere. Je weet niet wat God op dit moment doet. God moet toestaan dat jullie vlees lijdt opdat jullie gezindheid zich transformeert. Hoewel je vlees lijdt, heb je Gods woord en Gods zegen. Je kunt niet sterven, zelfs niet als je dat zou willen: kun je er jezelf bij neerleggen dat je God niet kent en Zijn waarheid niet verwerft als je sterft? Nu is het vooral zo, dat mensen de waarheid en het leven nog niet verkregen hebben en zich midden in het proces bevinden van het zoeken naar verlossing, zodat ze tijdens deze periode enig leed door moeten maken.

3 Op dit moment wordt iedereen op deze wereld getest: God lijdt nog steeds, dus hoe kan het zijn dat jullie niet ook lijden? Zonder loutering door middel van grote rampen kunnen mensen geen werkelijk geloof hebben, en zullen ze niet de waarheid en het leven verkrijgen. Zonder beproeving en loutering zal dat niet gaan. Petrus werd uiteindelijk zeven jaar beproefd. Hij onderging honderden beproevingen tijdens deze zeven jaren. Pas toen verkreeg hij leven en ervoer hij een verandering in zijn gezindheid. Wanneer je dus werkelijk de waarheid verkrijgt en God leert kennen, zul je voelen dat je voor God zou moeten leven. Als je niet voor God leeft, zul je daar spijt van krijgen. Je zult de rest van je dagen in bittere spijt en extreme wroeging leven.

Naar ‘Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De mens is zo moeilijk te redden

Volgende:Gods beproevingen van de mens zijn om de mens te reinigen

Gerelateerde media

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen

  I God doet werk in het hele universum. Geluiden donderen eindeloos in het oosten, doen alle naties en denominaties wankelen. Het is Gods stem die alle…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • Niemand wil God actief begrijpen

  I Wanneer God verdriet heeft, ziet Hij een mensheid die geen aandacht schenkt aan Hem, die Hem volgt, beweert Hem lief te hebben, maar verwaarloost wa…