865 God loofde het berouw van de koning van Ninevé

Vers 1

Toen de koning van Ninevé hoorde

dat Jehova God de stad zou verwoesten,

stond hij op van zijn troon, legde zijn mantel af,

trok een rouwgewaad aan en ging in de as zitten.

Hij zei dat mens en vee die moesten dragen.

Geen mens mocht iets eten

en een ieder moest ernstig bidden tot God.


Voor-refrein 1

De koning verkondigde ook dat iedereen

het slechte pad moest verlaten,

en afzien van het geweld van zijn handen.


Refrein

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk

om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid

te worden herdacht en nagevolgd.


Vers 2

Sinds het ontstaan van de mens

hebben alle koningen

hun onderdanen geleid tot verzet tegen God.

Geen enkele voerde hen tot God om te vragen

hen te redden van hun kwade praktijken,

hen te vergeven om straf te vermijden.

Maar de koning van Ninevé leidde zijn onderdanen tot God,

en ze verlieten hun kwade praktijken en geweld.


Voor-refrein 2

Hij gaf ook zijn koningstroon op,

dus God trok Zijn toorn in

en ontkwamen zij allen aan verwoesting.


Refrein

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk

om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid

te worden herdacht en nagevolgd.


Brug

Wat een wonder in de geschiedenis!

De handelwijze van de koning

zal worden gezien als een manier

waarop de mens zich moet bekeren en belijden voor God.


Refrein

De koning van Ninevé toonde veel berouw,

trad op zoals het een vorst betaamt.

Zijn maatregelen waren moeilijk om te treffen voor een vorst,

ongehoord in de geschiedenis van de mens.

Ze zijn het waard om door de mensheid

te worden herdacht en nagevolgd.


Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 864 Hoe Gods gezindheid niet te beledigen

Volgende: 866 De doelen en principes van Gods acties zijn duidelijk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek