32 God zal de eerdere staat van de schepping herstellen

I

Met Zijn diepgaande woorden, kijkt God naar het universum.

Alle creaties worden vernieuwd naar het woord van God.

De hemel verandert, de aarde ook, en de mens toont wat hij waarlijk is.

Toen God de wereld schiep, was alles zoals zijn soort,

net als alles met een zichtbare vorm.

Wanneer Gods management dicht bij het einde is,

zal God dingen herstellen tot wat ze waren bij de schepping.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bijhoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.


II

God zal de eerdere staat van alle dingen bij de schepping herstellen.

Hij zorgt dat alles volledig verandert, brengt alles terug binnen Zijn plan.

Nu is de tijd dan eindelijk gekomen! Het einde van Gods laatste plan is bijna hier.

Jij onreine, vieze, oude wereld, zal onder Gods woord vallen,

zal worden vernietigd tot er niets overblijft vanwege het plan van God!

Dingen geschapen door God, krijgen nieuw leven in Zijn woord,

een soevereine Heer!

Onbevlekte nieuwe wereld, zal tot leven komen in de glorie van God.

Berg van Sion, stop je stilte. God is terug in overwinning!

Hij waakt over alle landen, tussen alle creaties.

De mensheid is een nieuw leven op aarde begonnen, met nieuwe hoop.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.


III

Mensen van God! Herleven jullie niet in Gods licht?

Zullen jullie niet springen en lachen van vreugde onder de leiding van God en met Hem als jullie gids?

De landen en wateren juichen en lachen.

Israël dat opnieuw tot leven is gekomen!

Zal je je niet trots voelen dat je bent voorbestemd door God?

Wie heeft er ooit gehuild? Wie heeft er gejammerd?

Het oude Israël bestaat niet meer.

Israël van vandaag is opgerezen in de wereld.

Het is opgestaan in alle harten.

Het krijgt de bron van leven door de mensen van God.

Hatelijk Egypte! Zal je nog steeds tegen God zijn?

Hoe kan je, door Gods genade, ontsnappen aan Zijn tuchtiging?

Hoe kan je er niet binnen bestaan?

Hij die geliefd is door God zal voor altijd leven.

Hij die tegen God in gaat zal voor altijd gestraft worden.

Want God is een jaloerse God,

Hij laat de daden van mensen nooit makkelijk los.

God doorzoekt alle landen.

Met rechtvaardigheid en grootsheid, met toorn en tuchtiging,

verschijnt Hij in het oosten van de wereld,

om Zichzelf aan alle mensen van de aarde te openbaren!


IV

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort,

keert terug naar de familie waar hij bij hoort.

Dit is waardoor God zich verheugt.

Er is niets dat Hem kan verstoren.

Gods grote werk is af voordat het bekend wordt.

Voordat alle dingen weten dat ze veranderd zijn.

Beetje bij beetje, stap voor stap, wordt de mens ingedeeld bij zijn soort.


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 31 De betekenis van Gods verschijning

Volgende: 33 God heeft door het hele universum nieuw werk verricht

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek