We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

115 Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken

Snelheid

115 Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken

I

In zoveel van het werk van God,

voelt iemand met ware ervaring eerbied en angst voor Hem,

wat meer is dan bewondering.

Zijn oordeel en tuchtiging openbaart mensen Zijn gezindheid,

en zij vereren Hem in hun hart.

God hoort vereerd te worden en gehoorzaamd,

omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.

II

Zij, die Gods werk hebben ervaren, die Hem waarlijk kennen,

voelen allemaal eerbied voor Hem.

Zij, die vasthouden aan hun noties, en Hem niet als God behandelen of vereren

worden niet overwonnen door Hem te volgen.

Zij zijn van nature ongehoorzaam.

Gods werk is om dit te bereiken: Alle geschapen wezens vereren de Schepper.

Aanbidden God en onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan Zijn heerschappij.

III

Omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.

Dat zal Zijn werk uiteindelijk bereiken.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods loutering van de mens is het meest betekenisvol

Volgende:Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

Gerelateerde media